Bridge, N:r 315

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett med munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1942.
Tidigare tillverkad vid Turkiska Tobaksfabriken i Stockholm. (Se under denna fabrik) Under flera decennier en storsäljare.

1923 års styckepris var 4 öre.
1929 var styckepriset 3 öre.
Från och med 1968 tillverkad vid Tobaksmuseét på Skansen.

 

 

 

 

Bridge strax efter övertagandet till Svenska Tobaksmonopolet. Fortfarande märkt md TTF