Bridge, N:r 434

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett utan munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

1923 var styckepriset 7 öre.
1929 var styckepriset 6 öre.
Pris år 1932 var 3 kr för 50 st. och 60 öre för 10 st.