Svenskt Exportsnus

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Snus tillverkat av Svenska Tobaks AB mellan 1970-1998.
Lanserat som mycket milt snus av medelgrov karaktär.
Lätt aromatiserat.