Osorterade Cigarrer, N:r 44

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrer tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet:
1927-1934
1939-1940

Styckepriset 1929 var 20 öre.
1940 såldes de i storpack om 200 st. sorterade i 5-packpåsar till ett pris av 50 kr. per storpack.