Orvar Odd

Tillverkas av: Okänd

Plåtförpackning i imiterat trä för 50 cigariller.
Okänd fabrikant men varumärket är
en sidoställd kvadrat med ett B överst och därunder BB.
Emballaget är tillverkad av Carl Lunds PAB.A. Malmö