Orvar Odd

Tillverkas av: Okänd

Plåtförpackning i imiterat trä för 50 cigariller.
Okänd fabrikant men varumärket är
en sidoställd kvadrat med ett B överst och därunder BB.
Emballaget är tillverkad av Carl Lunds PAB.A. Malmö

 

Cigarrfabriken Skandia& Alliance i Landskrona hade ett märke som hette Orvar Odd och det är möjligt att de var de som tillverkade ovanstående produkt.
Ett problem är varumärket med tre B och Trademark som anges på locket.
Det varumärket inregistrerades av Adolph Frankau & Co. Limited som tillverkade pipor och andra tobaksutensilier. Någon koppling mellan fabriken i Landskrona och Frankau & Co. har inte hittats.

Vidare finns en annons från 1905 i Skånska Dagbladet om cigarretten Delta med samma fabriksmärke.

 

 

Annons från Frankau & Co.