Latakia Brand, N:r 504

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Latakia Brand var en svensk röktobak tillverkad 1919-1919 i vaxad pappburk.
Priset var 2,70 kr.
Uppkallad efter en hamnstad i Syrien som även var stor utskeppningshamn av tobak.