Lawn Tennis

Tillverkas av: Popoffs Fabriker, AB

Rysk cigarrett tillverkad av Popoffs Fabriker AB.