Popoffs Fabriker, AB

Ort: Stockholm

Den 10 december 1901 anmälde fabrikören Frans Leonard Lundberg och grosshandlare Wilhelm Schmelzkopf att de ämnade tillverka cigarretter i Bränninge, Tveta socken, strax söder utanför Södertälje.
Företagets namn blev Ryska Cigarrettfabriken Popoff.
Man importerade arbetsledare och arbeterskor från Grodno i Ryssland.
Grodno var en känd ort för tillverkning av papyrosser (cigarretter).

Redan hösten 1902 överflyttades produktionen till Stockholm och förlades till St. Badstugatan 15 (nuv. Sveavägen) Tel: 118 39.
1903 ombildades det till aktiebolag med ett aktiekapital om 50 000 kr.
Namnet ändrades till Aktiebolaget Popoffs Fabriker. År 1903 hade man 1 föreståndare, 1 verkmästare, 1 dräng, 1 kontorist och 17 arbeterskor anställda.

Frans Lundberg var direktör men efterträddes redan på hösten av Lars Bruno Gregor Glas, som tidigare varit förvaltare i bolaget.
Både Frans Lundberg och Lars Bruno Glas avgick i maj 1905 ur firman och ersattes av kamreren Lars Waldermar Glas från Degerfors by i Västerbotten och Elof Linfors från Stockholm.
Som verkmästare arbetade sedan 1901 R. Perewosky som senare startade tobaksfabriken Aladdin.

Enligt uppgift från Angelin upphörde fabrikationen 1909 men 1910 finns fabriken upptagen i Stockholms adresskalender på adressen S:t Paulsgatan 19 (kv. Paris 2).

Efter fabrikens upphörande kvarblev flera av den ryska personalen i Sverige och så länge som 1941 arbetade flera av dem vid Svenska Tobaksmonopolets cigarrettfabrik i Stockholm.

Produkter
Ambrosia
Lawn Tennis

Personkoppling
Frans Leonard Lundberg
Vilhelm Schmelzkopf
Rachmiel Perewosky