Le Calife No 4

Tillverkas av: Skandinavien, Tobaksfabriken Stockholm

Cigaretter med egyptisk tobak tillverkade av Tobaksfabriken Skandinavien. (TFS)
Märket varumärkesregistrerat (no. 9422) den 28 april 1905.