Marin, N:r 56

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Lätt, delikat lunchcigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1927-1930.
Såldes i aluminiumburk.
Fanns med på annons i utställningskatalogen från 1928 års hantverks- och industriutställning utställning i Jönköping.

1929 års styckepris var 25 öre.