Ruter Kung

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak av mild typ tillverkad av Svenska Tobaks AB 1966-1969.