Sunday

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaks AB 1973-1980.