Superb (Fören. Sv. Tob.fabr.)

Tillverkas av: Förenade Svenska Tobaksfabriker

Cigarrcigarett tillverkad av Förenade Svenska Tobaksfabriker.
Ursprungligen tillverkad av F.H. Kockums Tobaksfabrik