Tre Ankare

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Snus tillverkat av Svenska Tobaks AB från 1977. Rund dosa med vitt plastlock.