Widar, n:r 6

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 19115-1918.
1916 var priset 10 kronor för 100 stycken