Mercedes, N:r 39

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet i flera omgångar:

1915-1934
1939-1939
1943-1944

1916 var priset 15 kronor för 100 st och 8,50 kronor för 50 st.
1929 års styckepris var 20 öre.
1940 var priset 12,50 kr för låda om 50 st.

eller 2,50 kr. för ask om 10 st.

Tidigare tillverkad av Unionen i Malmö.