Mercur, N:r 331

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett med munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1919-1941.

1923 års styckepris var 6 öre.
1929 års pris var 6 öre styck.
Pris för 20 st var 1932 1,20 kr.
Försåldes i bleckask.