Ryska Cigarrettfabriken Popoff

Ort: Södertälje

Den 10 december 1901 anmälde fabrikören Frans Leonard Lundberg och grosshandlare Wilhelm Schmelzkopf att de ämnade tillverka cigarretter i Bränninge, Tveta socken, strax söder utanför Södertälje.
Företagets namn blev Ryska Cigarrettfabriken Popoff.
Man importerade arbetsledare och arbeterskor från Grodno i Ryssland (nuv. Vitryssland).
Grodno var en känd ort för tillverkning av papyrosser (cigarretter).

Som disponent anställdes Schebel Groschinsky som tidigare drivit cigarrettfabrik i Oskarshamn.
Verkmästare var hans son, Natan Groschinsky.
Lokalerna var på f.d. gjuteriets område i Bränninge utanför Södertälje.
Där ingick bostäder och tobakslada samt en hamn för import av tobak.
Tillverkningen av cigaretter skedde i ett av bostadshusen. Huruvida gjuteribyggnaden användes är f.n. ej klarlagt.

De kvinnor som inflyttade från Grodno var:
Rosa Lemon, f. 1882
Gerda Tankos, f. 1881
Ester Pogazefsky, 1882
Jeanette Reisner, f. 1881
Anna Slabinsky, f. 1878
Josefina Garbolsky, f. 1886
Rosa Vinn, f. 1884
Dane Vinn, f. 1882
Hilda Garbolsky, f. 1882
Cecilia Kaplan, f. 1881
Jenny Lubiz, f. 1882
Dora Terzes, f. 1882
Maria Korin, f. 1878 i Vilna
Rebecka Sapolsky, f. 1883
Matilda Leibowitz, f. 1882

Vidare kom från Grodno även familjen:
Moritz Jacob Groschinsky, f. 1866
hustrun Zipa , f. 1867
Henny, f. 1888
Clara, f. 1892
Anna, f. 1895
Clas. f. 1897

Den 25/4 1902 inflyttar verkmästare Rachmiel Perewosky från Göteborg.

Redan 29 december 1902 överflyttades produktionen till Stockholm och förlades till St. Badstugatan 15 kvarteret Vargen, (nuv. Sveavägen) Tel: 118 39.

Enligt församlingens utflyttningslängd flyttade samtliga kvinnliga arbetare till Adolf Fredriks församling dit också produktionen flyttades. I Adolf Fredriks församling inflyttningslängd finns dock inte en enda av kvinnorna med. De har inte heller gått att spåra någon av dem i mantalsregister, kyrkoböcker eller judiska församlingens bibliotek. Erik Angelin anger dock att flera av dem arbetade inom Svenska Tobaksmonopolet fram till 1940-talet.

Se vidare: Popoffs, Stockholm.

Personkoppling
Frans Leonard Lundberg
Schebel Groschinsky
Vilhelm Schmelzkopf
Rachmiel Perewosky

 

Bostäder och fabrikslokal för cigarettfabriken

Tobakslagret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid kajen lastades tobaken av från fartyg till cigarettfabriken.

 

 

Fabrik och bostäder