Garbolsky, Josefina

Josefina Garbolsky föddes i Grodno, Ryssland (nuv. Belarus) den 8 april 1888. Hon kom till Sverige år 1901 strax före sin 13-årsdag tillsammans med flera kvinnliga cigarrettarbeterskor från Grodno för att arbeta i Ryska cigarrettfabriken Popoff som var belägen i ett nedlagt gjuteri i Bränninge nära Södertälje. I kyrkoboken uppges hon vara född 1886 vilket kan vara en felskrivning eller med flit uppgivit fel för att inte vara för ung för fabriksarbte.

Arbetet pågick i lägenheter som det gamla gjuteriet hade. Efter nästan två år flyttade verksamheten till Stockholm, Stara Badstugatan 15 (kv. Vargen) (nuv. Sveavägen). Samtliga cigarrettarbeterskor skrevs enligt utflyttningboken avflyttade till Adolf Fredriks församling.
Inte någon av dem återfinns där eller i några andra register förutom Josefina Garbolsky. Hur länge de arbetade hos Popoff är oklart. Företaget gick i konkurs kring 1909.

 

Prästgårdsgatan 44 (nuv. Maria Skolgata 44)

Hon finn registrerad som inflyttad (från Ryssland) år 1907 på Prästgårdgatan 44 (kv. Piskan 4) och är då inneboende hos mjölkutköraren Erik Karlsson och hans hustru och två barn. Hon skrivs då som Josefina (Jacha) Garbolsky, cigarrettarbeterska och noteras som rysk undersåte.
Oklart om hon vistades och arbetade i Sverige 1902 – 1907 eller om hon återvände en period till Ryssland.

Hon kvarstår på adressen till 1911 då hon överförs till bilagan vilket innebär att hon avflyttat utan att anmäla vart.
Genom mail från David Stern som uppger att Josefina Garbolsky var hans great aunt (gammelmoster?) har en del nya uppgifter om Josefinas öde framkommit.

Hon lämnar Sverige med fartyget Ariosto från Göteborg den 28 januari 1910 för att åka med det till Hull i England.

Ariosto

Hon åker vidare den 2:a februari med S/S St Louis till New York.

Hon gifter sig med Harry Ludin och förblir i USA där hon avlider den 24 mars 1964.

 

Hilda Garbolsky, f. 1885,  som också arbetade på Ryska cigarrrettfabriken Popoff är troligen Josefinas storasyster och som emigrerade från England 1912 till USA.

Fabrikskoppling:
Ryska cigarettfabriken Popoff