Sammanfattning, Södertälje

Ort: Södertälje

Södertälje har mellan 1747 och 1915 haft minst sex stycken tobakstillverkningar. Utöver detta fanns Ryska Cigarettfabriken Popoff i Tveta samt Högantorps tobaksfabrik i Salem.
(se vidare Salem).

Efter 1915 hade Svenska Tobaksmonopolet under flera decennier kvar cigarettfabrikation först i Tollander & Klärichs lokaler nära Södertälje sjukhus och därefter i egen fastighet vid Mälarhamnen inköpt 1921. Den fastigheten till- och ombyggdes 1939.
Vid Tobaksmonopolets fabrik tillverkades bland annat cigaretterna Stambul, Bridge, Commerce, John Silver, Boy, Robin Hood, 39:an Turk och Broadway Blend.
1947 tillverkades 2 miljoner John Silver om dagen vid Södertäljefabriken.