Almfeldts Cigarrfabrik, (Södertälje)

Ort: Södertälje

3 januari 1914 flyttar Almfeldts Cigarrfabrik med kontor, lager och fabrik från Sigtuna till Södertälje. Rikstelefon Södertälje 502, allmänn telefon Södertälje 855.
Fabriken låg vid Repslagargatan 9 på tomterna 44h ochh 44 i.
Bostaden låg på Svängbrogatan 9.
Som kontorsadress anges Svedenborgsgatan 3 i Stockholm.
Verksamheten inlöstes 1915 av Tobaksmonopolet.

Personkoppling
Oscar A:son Almfeldt

 


Repslagargatan 9