Tobaksfabriken Försöket

Ort: Malmö

Johan Michael Dahl beviljades den 10 april 1795 tillstånd att driva karduskarveri.  Omkring år 1800 upptog han till intressent svågern tullfiskalen Svedin Karström (f. 1764) som enligt privilegium den 17 augusti 1801 ensam övertog fabriken.

Utrustningen  bestod vid den tiden bland annat av två karvmaskiner och ett valsverk drivna av hästar.

Den 6 februari 1811 överlämnades rörelsen till Tobaksfabriken Försöket ställd på aktier med Karström som huvudintressent. Rörelsen nedlades 1825.

Tullfiskalen Karström, som även var delägare i firman And. Wedbergs arvingars såpbruk och i många år Hamndirektionens ordförande avled 1834 på sin egendom Rosengård.