Riber, David

David Riber föddes 29/1 1786 och var gift med Charlotta Christina Frick (24/12 1793 – 15/9 1865).

David Riber var son till David Riber d.ä. (1755 – 1786) och Elisabeth Maria Giese (1760 -1845).
Charlotta Christina var dotter till handelsmannen Andreas Frick (1754 – 1830) och dennes hustru  Christina Catharina Mandorff (1758 – 1817). Dopvittne var bland andra handelsbokhållaren Gustaf Wilhelm Faxe.

David och Charlotta fick barnen:
David Gilius, f. 6/1 1815, d. februari 1838 under slädfärd till Köpenhamn
Maria Christina, f. 18/10 1816, d. tidigt ?
Anders Tobias, f. 11/6 1818, d. 1847, handelsbokhållare hos Frick & Möller

Kring 1814 ingår David Riber i ledningen för Tobaksfabriken Försöket.

Kring 1820 bor familjen vid Stora Torget i Malmö för att några år senare flyttat till Himmelriksgatan (Tegelgårdsgatan) och därefter, i mitten av 1820 -talet, flytta till Östra Förstaden 4.

Den 26 september 1821 övertog David Riber och Gustaf Wilhelm Faxe (1773 – 1824) privilegiet för det av Mathias Morsing år 1733 grundade tobaksspinneriet.
Då den ogifte Faxe avled den 10/11 1824 av lungsot avvecklades verksamheten efter att ha ägt bestånd i 98 år.

David Riber avled den 18/9 1828 och änkan, Charlotta, gifte om sig 1833 med handlanden Anders Peter Dahlberg (29/12 1803  -26/1 1860).
De är alla begravda på Malmö Gamla kyrkogård.

 

Fabrikskopplingar:

Morsing, Mathias tobaksspinneri
Tobaksfabriken Försöket