Karström, Svedin

Svedin Karström föddes den 4/10 1764 i Stora Skyrup i Matteröd församling  i Kristianstads län.

Han gifte sig 1793 med Ulrica Dahl som avled 1799.

Han var 1801 gift med Johanna Benedicta Wiedberg, f. 20/9 1776, d. 4/11 1842.

De hade barnen:

Petter Samuel, f. 1/4 1797, d. 24/6 1847

Catharina Elisabeth, f. 10/5 1803, d. 10/3 1839, gift 1824 med handlanden Carl Fredrik Möller (1791 – 1864)

 

Familjen flyttade 1819 till deras fastighet Rosengård som Karström lät bygga 1817. Fastigheten hade tio rum och kök.
Till yrket var han tullfiskal och tomten Rosengård hade han köpt 1811.

 

Svedin avled den 15/4 1834 och bodde då på sin egendom Rosengård. (Västra Skrävlinge församling) och begravdes den 22/4 1834 på Västra Skrävlinge kyrkogård.
Änkan flyttade till Malmö. Dottern och svärsonen övertog gården men sålde den 1848 till Peter Kockum vars familj och ättlingar kom att äga Rosengård i 111 år.

 

Dottern, Catharina Elisabeth, gifte sig 26/10 1824 på Rosengård med handlanden Carl Fredrik Möller:
De fick barnen:
Nils, f. 1825, d. 1825
Nils Svedin Albert, f. 1827, d. 1892 lantbrukare och drätseldirektör i Lund
Jacob Robert Christian, f. 1828, d. 1904, lantbrukare
Oscar Magnus Petter, f.1829, d. 1906, bokhållare i Malmö Sparbank, därefter kamrer och direktör vid samma bank.
Brita Johanna, f. 14831, d. 1831
Johan Wilhelm, f. 1832, d. 1906, apotekare i Lidköping
Carl Axel Joachim, f. 1835, d. 1899, civilingenjör i Göteborg
Emma Helena Nathalia, f. 1837, d. 1904, gift med lektorn M.C.J. Eurenius
Hjalmar Ludvig Alexander, f. 1838, d. 1916, auditör (jurist) vid kronprinsens husarregemente

Efter Catharina Elisabeths död, 1839, gifte Carl Fredrik Möller om sig 1840 med Maria Christana Eckerholm och de fick barnen:
Catharina Christina Johanna, f. 1841, d. 1842
Tehrèse, f. 1844, d. 1872, gift 1863 med borgmästare Olof Christian Ahlström.

 

Fabrikskoppling:

Tobaksfabriken Försöket

 

Källor:

Kyrkböcker från Västra Skrävlinge och Matteröds församlingar.
Malmö Stad       A.U. Isberg    1900