Faxe, Gustaf Wilhelm

Gustaf Wilhelm Faxe föddes 27/4 1773 i Malmö Caroli församling. Han var son till handlanden Carl Cornelius Faxe (1742 – 1782) och dennes hustru Johanna Helena Frick (1742 – 1818).

Carl och Johannas barn var:
Peter Wilhelm, f. 13/1 1771, d. 29/9 1771
Charlotta, f. 13/1 1771, d. 29/9 1771
Gustaf Wilhelm, f. 27/4 1773, d. 10/11 1824, tobaksfabrikör
Christina Charlotta, f. 30/4 1776, d. 22/8 1804

 

År 1821 övertog Faxe och Riber den Morsingska tobaksfabriken.

Gustaf Wilhelm Faxe avled i lungsot ogift i Malmö 10/11 1824 skriven i Malmö Caroli församling. Han begravdes den 15 november samma år.
Genom testamente hade han upplåtit åt David Riber att sköta bouppteckningen, ansvara för begravningen och för fabrikens fortsatta verksamhet. I boet fanns fastigheten och tomterna 133, 134 och 144.

I fabriken fanns enligt bouppteckningen en del färdigställda varor såsom rulltobak, Washington Hjort, Wollton Husar, Svart Ankare, Amiral Nelson.

Fabrikskoppling:
Morsing, Mathias Tobaksspinneri
Tobaksfabriken Försöket

Källor:
Kyrkböcker, Malmö Caroli församling
Bouppteckning, Malmö Rådhusrätt, 1824 2601 2720
Minnesskrift 1909   1919      Malmö Fornminnesförening  1920