Skandinavien, Tobaksfabriken Stockholm

Ort: Stockholm

 Ort: Sundbyberg

Carl Bodin (1862-1914) anlade år 1885 en mindre cigarrtillverkning med handelsbod i fastigheten Kåkbrinken 4 (kv. Echo 4) i Gamla Stan. Fastigheten uppfördes 1746 efter ritning av Daniel Forsberg för assistenten Erich Browalls räkning. Grundkapitalet för cigarrtillverkningen utgjordes av några tusen kronor och arbetsstyrkan omfattade endast ett fåtal personer. År 1889 inköpte Bodin hela fastigheten av handlanden Håkan Olsson. De tidigare hyresgästerna vräktes.
Omsättningen ökade och uppgick kring 1890 till 40.000 kr och arbetsstyrkan hade ökats till 10 personer för att 1891 ha 11 tobaksarbeterskor. Han lät bygga om  ett fönster mot Prästgatan så att det istället blev dubbeldörrar som han redan hade i saluboden. Han lät också, utan bygglov, installera en varuhiss till andra våningen där han hade ett torkrum för cigarrer. I torkrummet klädde han träväggarna med plåt för att reflektera kakelugnens värme. Myndigheterna uppskattade dock inte arrangemanget då det var “klart att en sådan anordning. på samma gång den är olaglig, även är eldfarlig”.  Träväggen fick bytas mot korrugerad plåt fäst på järnställning. Sitt kontor hade han på första våningen. Fastigheten säljer han 1898 till Joseph Wilhelm Rangoutté.

 

 

 

 

Den 20 juni 1890 ändrades firmanamnet till Cigarrfabriken Skandinavien, Carl Bodin, och fabrikationen förlades sedermera till den under sommaren 1894 inköpta fastigheten vid Tegnérgatan 38 på Norrmalm. Fastigheten var taxerad till 150.000 kr. och var på 10.000 kvadratfot. Riks- och allm. telefon var: 83 39.
Gatufastigheten innehöll dels uthyrda lägenheter, dels kontor, lager och bostäder Fabriken ligger i det vinklade gårdshuset som idag inrymmer hotell Strindberg.
Arbetsstyrkan uppgick nu till 150 personer
1896 var omsättningen 350.000 kr.
Huvuddelen av arbetet utfördes för hand. Endast kardustobaken tillverkades med hjälp av skärmaskin och kardusmaskin drivna av gasmotorer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1898 flyttade fabriken till Carlsboda, Mariehäll i Bromma. Närheten till Sundbyberg gjorde att Sundbyberg var postadress. Den före detta hattfabriken, startad 1885, inköptes för 146.000 kronor vilket även inkluderade Kratsboda gård.
Allmänna Telefon: 8339 och Rikstelefon: Sundbyberg 25. 1908 blir Mariehäll ett municipalsamhälle i Bromma socken. Innan dess har Sundbyberg varit centralort för Mariehäll, Bällsta och Duvbo.
Carl Bodin nåddes på kontoret mellan 9-5 på Rikstelefon: Sundbyberg: 2 66 Den fastigheten blev senare säte för Archimedes  (1913-1966) och David Larssons flyttfirma.
Den 23 maj 1902 inregistrerades firman som aktiebolag med namn Aktiebolaget Tobaksfabriken Skandinavien. Kapitalet utgjordes då av 500.000 kr.

Styrelsen bestod av Carl Bodin, VD, kontorschefen Ernst Reinhold Frick och Carl Bodins syster Hilma Olivia Bodin.

Forsells hattfabrik, baksidan

Tobaksfabriken Skandinaviens fastighet i Karlsboda. Här har Archimedes övertagit lokalerna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baksida på kuvert från Skandinavien   

 Reklam i Sundbybergs och Solna Tidning från år 1900

             

 

  

 

 

 

År 1907 flyttade fabriken till Birger Jarlsgatan 93 (kv. Väduren 2) för att 1909 flytta till nyinredda lokaler vid Igeldammsgatan 22 (kv. Isbrytaren 50) på Kungsholmen.
1910 hade man 89 arbetare och då tillverkades 4.550.000 st. cigarrer och cigarrcigarretter, 10.500 kg cigarretter, 13.000 kg röktobak och 71.000 kg snus.
Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker. Fastigheten försåldes då till Pump-Separator som redan ägde fabriksbyggnader på tomten.

 

Produkter
Amor
Bird´s Eye
Carmen (Skandinavien)
Cavalla
Commerce
Cuba
Cupido
Figaro no. 2
Flor de Perano
Golden Virginia
Le Calife No 4
Le Calife, no. 2
Margareta
Richmond Club
Skandia krimcigarett No. 102
Skandia Vapnet
Skandia-snus
Sweet Caporal Cigarettes
Universal

Personkoppling
Carl Bodin

 

Källor:

Gamla Stan-hus för hus                  Margareta Cramér (red)           2000

Borgarhus i Gamla Stockholm      Ragnar Josephson                      1916

Interiörer från Aktiebolaget
Tobaksfabriken Skandinavien                                                             c:a 1900

Sundbyberg under köpingtiden   Henning Österberg                     1968