Carmen (Skandinavien)

Tillverkas av: Skandinavien, Tobaksfabriken Stockholm

10-öre cigarr tillverkad av Tobaksfabriken Skandinavien

 

 

 

Bricka med reklam för cigarren Carmen