Spindler, R. Firma

Ort: Stockholm

Firma R. Spindler drevs av Richard Carl Moritz Spindler, f. 4/11 1871 i Grossenheim, Sachsen i Tyskland.
Han var tidigare verkmästare och under åren 1907-1910 disponent vid A.B. Tobaksfabriken Skandinavien i Stockholm.
Den 14 juli 1910 startade han sin egen rörelse för handcigarrettillverkning.
Produkterna såldes av Tobaksmagasinet A. Spindler som inregistrerades den 27 oktober 1910 av hans hustru Agda Karolina, f. Åsberg. Maken var prokurist i företaget.
Firman R. Spindler inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.

År 1900 är Richard Spindler bokförd i bilagan över obefintliga i rote 11,Hedvig Eleonora.
Kyrkobokföringen är Sankta Gertruds församling (tyska församlingen i Stockholm )

4/10 1902 inflyttar han från rote 7 (Jakob) till Stora Vattugatan 20/ Vasagatan 12 (kv. Uggleborg 1) som inneboende hos Nyborg.
Den 29/12 1903 återflyttar han till Jakobsroten.

Den 25/4 1910 inflyttar familjen från Ystad till Katarina Bangatan 33 (kv. Bondetorpet 16) och redan den 12/12 1910 flyttar man vidare till rote 2 (Klara)

Den 14/12 1910 inflyttar han från rote 25 Nytorget till Klarabergsgatan 46 (kv. Sporren 4) tillsammans med hustrun Agda Karolina, f. Åsberg (f. 12/4 18877 i Hedvig Eleonora) samt barnen:

Margit Agda Karda, f. 29/5 1906 i Bromma.
Stig Rikard Per, f. 9/8 1907 i Ystad.

Den 21/10 1912 flyttar hela familjen till rote 5 (Tegnérroten)