Sprehns, Johan D.

Ort: Stockholm

Johan Daniel Sprehns erhöll den 5 november 1687 privilegium att anlägga tobaksspinneri i Stockholm.
Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.