STM, Stockholm

Ort: Stockholm

I samband med att Svenska Tobaksmonopolet bildades 1915 fick produktionen till en början läggas i några av de inlösta fabrikerna.
Det blev Gustaf Nordström, Bergman & Göslin, Ljunglöfs, Orient och Hellgren vars lokaler man tog över.

Kontoret lades i hyrd fastighet vid Norrmalmstorg 16.

Redan 1916 inköptes kvarteren Gästgivaren och Resenären på Södermalm och det fick det nya namnet kvarteret Tobaksmonopolet 1.
Under 1920- och 1930-talen byggdes fabrik och lager på marken.

Under 1917-1922 uppfördes en cigarr- och cigarillfabrik vid Maria Bangata ritad av Ivar Tengbom. Även cigarretter kom att tillverkas där.
Byggnaden innehöll även kontor och i källaren fanns råtobakslager.
Fabriken kom att kallas Södra Tobaksfabriken och en cigarr Moderno med en bild av fabriken utgavs.

1924 arbetade 1 400 kvinnor och 200 män i fabriken.
1924-1927 uppfördes en snusfabrik vid Maria Bangata för att ersätta den Ljunglöfska anläggningen vid Sveavägen.
1929 skedde en tillbyggnad av ett magasin efter Maria Bangata-Rosenlundsgatan.

I början av 1930-talet byggdes även en personalmatsal.
Nästa utbyggnad skedde 1933-1938 och kom att bli det nya huvudkontoret vid Maria Bangata 6.
I källaren kom senare Bertil Björnberg att inrätta tobaksmuséets samlingar inklusive porträttgalleriet över svenska tobaksfabrikörer.
Kring 1936-1939 byggdes vid Rosenlundsgatan laboratorium, lager, museilokaler och bostäder.

Tobaksfabrikationen som var mycket stor under flera decennier avvecklades successivt:

Röktobak 1932
Snus 1939
Cigarrer 1949
Cigariller 1962
Cigarretter 1965

I början av 1990-talet byggdes de gamla magasinet om till kontor och källaren blev lager för de museala samlingarna.
Allt detta avyttras kring 2006.

Personkoppling
Carl Th. Bergström
Birger Grönlund
Robert Glans
Christian K F Kuhlemann
Julius Sartori