Skandia krimcigarett No. 102

Tillverkas av: Skandinavien, Tobaksfabriken Stockholm

Cigarett av krimtyp tillverkad av tobaksfabriken Skandinavien i Stockholm. Text enligt den tidens cigarettmode på ryska.

Saknade munstycke.
Pris kring 1910 var 12 kronor för 1000 cigaretter.

 

 

Texten lyder:

Tobaks Fabrik

Skandinavien

Stockholm

Krim Cigaretter

SKANDIA