Hermelin, Viktor Emanuel

Friherre Viktor Emanuel Hermelin föddes den 5 juni 1868 i Fors församling (Eskilstuna) som son till David Hermelin (1823 -1894) och Hildegard Blüm. Han  blev lärare i bokföring vid Ulltuna lantbruksinstitut 1892.
Han flyttade till Stockholm 1897.
Han var kassör på W:m Hellgren & C:o tobaksfabrik och nära vän till ägarfamiljen. Han var en av dem som bevittnade Johan Bäckströms testamente.
1908 bodde han på Grev Magnigatan 8 och skrevs då som kassör och hade då allmänn telefon 162 38. Av Arthur Bäckströms dagböcker framgår att han han umgicks med Viktor då Arthur var i Stockholm. I dagböckerna kallas han Lith. Även i Lilly Bäckströms dagböcker går han under namnet Lith.

Han blev 1912 kassör vid AB Förenade Svenska Tobaksfabriker.
1913 inträdde han i styrelsen för Frisk & C:o i Hudiksvall. I styrelsen fanns även John och Walter Bäckström.

Han avled den 17/9 1915 av hjärnblödning och bodde då med sin hustru Lilly på Torstenssongatan 12 på Östermalm.

Han gifte sig den 6 november 1912 med Lilly Mathilda Bexelius, f. 8/12 1876, d. 1950. Hon var dotter till grosshandlaren Anton Bexelius och dennes hustru Dorothea Augusta Wertmüller. Lilly var syster till Elin Bexelius som gifte sig med Walter Bäckström som då blev svåger till  Lilly Bexelius.

Vid bouppteckningen efter Viktor framgick att skulderna översteg tillgångarna med 23 600 kronor och 75 öre. Bland annat fanns en skuld om 2 ooo kr plus ränta om 71 kronor och 11 öre till löjtnant A. Bäckström.

Lilly Bexelius avled den 6 juni 1950 och bodde då på Gumshornsgatan 7 på Östermalm.

 

 

Källor:
Svea Hovrätt – Adelns bouppteckningar EIXb:400 (1915) Bild: 3270
Oscars församlings kyrkoböcker
Rotemannaarkivet
Arhur Bäckströms dagböcker i Julita Gårds arkiv
Lilly Bäckströms dagböcker i Julita Gårds arkiv

Företagsanknytning:
W:m Hellgren & C:o

AB Förenade Svenska Tobaksfabriker 

Frisk & C:o

Personanknytning:
Walter Bäckström