Bäckström, Walter

Johan Walter, f. 21/6 1865 i Katarina församling var son till Johan och Lilly Bäckström.
Han växte upp inom familjens fastighet vid Götgatan 48.
Gick i handelsläroverk i Dresden, Tyskland, 1882-84.
Var på språkstudier i England och Frankrike 1884-87.
Han gjorde militärtjänst 1887.
1889 gjorde han studier i tobaksindustrin i Tyskland och Amerika. Till Amerika åker han med fartyg den 2 april 1890.

Han arbetade som bokhållare vid W:m Hellgern & Co.

Han gifte sig den 31/10 1890 med grosshandlardottern Elin (Ellen) Dorothea Bexelius, f. 19/1 1868 i Stockholms domkyrkoförsamling.
Den 11/11 1890 flyttar de till Repslagargatan 19-Götgatan 30 (kv. Westergötland 8).

De får sonen Johan Anton Sten (Pompen), född den 13/8 1891, d. 29/9 1966 på Skäggs gård, Gotland. (begravd på Norra begravningsplatsen, omr 3, n:r 85).
De byter bostad inom kvarteret inom något år och bor då på Götgatan 18-S:t Paulsgatan 1 (kv. Westergötland 1,2).

Den 28/8 1892 får de sonen Johan Folke och den 6/10 1892 återflyttar de till Götgatan 48.
Folke insjuknar och dör på Sofiahemmet den 10/12 1898 av var i lungorna orsakat av mässling med påföljande lunginflammation. (begr. på Norra begravningsplatsen i Solna, omr 3, nr 85).

Vinner Walter burskap som borgare 1893.
1894 blir Walter delägare i faderns tobaksfabrik.
1889 köper Walter 10 aktier á 1000 kr i Münchenbryggeriet av bankdirektör André Oscar Wallenberg. Walter blir styrelsesuppleant i bryggeriföretaget 1902 och 1904-1910 är han ordinarie styrelseledamot.
I början av 1900-talet är han styrelseledamot i Trafikaktiebolaget Stockholm – Nynäs.
1905 blir han styrelseledamot i det nybildade Skäggs AB på Gotland.
Ledamot av Borgerskapets äldste sedan 1906.
medlem av borgargillet 1926.
Vice ordförande i Grosshandlarsocietetens deputerade 1927, medlem av Stockholms köpmanklubb 1900 och av dess nämnd 1906.

Ledamot av Jakobs församlings kyrkoråd 1906-1922.
Ledamot av Folkskoledirektionen 1910-1916.
Ledamot av direktionen för H.K.H Prins Carls inrättning för fattiga barn, styrelseledamot för Stockholms Stads Brandkontor och Norra Frivilliga Arbetshuset.
Ledamot av Bemedlingskommissionen 1925.

1899 flyttar familjen till Birger Jarlsgatan 24 för att den 10/10 1902 flytta in på Västra Trädgårdsgatan 11 A efter faderns död. Tel: 79 99.
1902 låter Walter arkitekten Lars Johan Lehming rita Villa Klippan som Walter låter uppföra i Saltsjöbaden (Svartviksringen 9). Familjen flyttade aldrig dig och fastigheten såldes efter något decennium.

Den 1 juni 1915 införs statligt tobaksmonopol och familjen Bäckströms verksamhet inom tobaksindustrin är över.
Walters fru Ellen skriver till hans bror Arthur på Julita den 18 feb 1915:
” Walter har besvärliga tider inom affärerna, kriget etc.”
I slutet av 1922 säljer Walter fastigheten till Odd Fellow orden där han själv är medlem i logen Holmia. Köpesumman var 725 000 kr.
Familjen flyttar till Hjorthagsvägen 11 på Östermalm.
Under 30-talet blir Walter tilltagande sjuklig med känningar i knän och rygg.
De flyttar i början av 1945 till Linnégatan 7, Östermalms sjukhem, där de bor till sin död.

Walter avlider 80 år gammal den 20/8 1945 i stroke på Östermalms sjukhem och är begravd på Norra begravningsplatsen (omr 3, N:r 85).
Ellen avlider i lunginflammation den 2/7 1946 och är begravd i samma grav.

Fabrikskopplingar
Hellgren, W:m & C:o
Hamburgercigarrfabriken, Knut Ljunglöf j:r
Cigarr- och Cigarrettfabriken Aladdin, Stockholm
Brinck, Hafström & Co
Frisk & C:o

Aktiebolaget A.T. Barkmans Snusfabrik

Förenade Svenska Tobaksfabriker

 

 

 

 

 

Hjorthagsvägen 11 (nuv. Erik Dahlbergsgatan 11)                               

 

 

 

Östermalms sjukhem, Linnégatan 7. Walter och Elins sista bostad