Bäckström, Walter

Johan Walter, f. 21/6 1865 i Katarina församling var son till Johan och Lilly Bäckström.
När han var en månad gammal brann deras bostadsfastighet vid Götgatan ned så de närmaste åren bodde familjen på Folkungagatan 6 D.      Under mars 1868 kunde de flytta in i den nybyggda bostaden vid Götgatan 48.
Gick i handelsläroverk i Dresden, Tyskland, 1882-84.
Var på språkstudier i England och Frankrike 1884-87.
Han gjorde militärtjänst 1887.
1889 gjorde han studier i tobaksindustrin i Tyskland och Amerika. Till Amerika åker han med fartyg den 2 april 1890.

Han arbetade som bokhållare vid faderns företag W:m Hellgren & Co.

Han gifte sig den 31/10 1890 med grosshandlardottern Elin (Ellen) Dorothea Bexelius, f. 19/1 1868 i Stockholms domkyrkoförsamling.
Hon var dotter till Grosshandlaren Anton Bexelius och dennes hustru Augusta Dorothea. Walter och Elin kände varandra tidigt då de bodde tvärsemot varandra på Götgatan. Vigseln ägde rum i Katarina kyrka.

Brodern Arthur skriver i sin dagbok ”Vid intåget till altaret sjöngs bröllopskvartetten ur Wilhelm Tell av grevinnan Taube, Mithan, Farbror Labatt och herr Ödman.
Farbror Ivan hade skrivit ett kantat för tillfället. Bland gästerna märktes Anna, Gerda och Anton Bexelius, Richard, A Holmberg, Lena Weber, Herr Jansson, Carl Adolf, frk Jansson-Oldenburg, Herr Pyk, Johan och Lilly. Middagen åts på hotell Phoenix”.
(grevinnan Taube är Mathilda Grabow, Mithan är Zulamith Wellander, Leonard Labatt och Arvid Ödman var alla operasångare och ingick i familjen Bäckströms nära vänkrets, farbror Hallström var tonsättare och professor Ivar Hallström)

Middagen åts på hotell Phoenix. (Drottninggatan)
Den 4 november var det stor bal i 48:an, Walters barndomshem,  för Walter och Ellen. Två salar, mycket folk. Cotilionen leddes av kapten Weylandt.

Den 11/11 1890 flyttar Walter och Elin till Götgatan 30 (kv. Westergötland 8).

De får sonen Johan Anton Sten, född den 13/8 1891, d. 29/9 1966 på Skäggs gård, Gotland. (begravd på Norra begravningsplatsen, omr 3, n:r 85).
De byter bostad inom kvarteret inom något år och bor då på Götgatan 18 (kv. Westergötland 1,2).

Den 28/8 1892 får de sonen Johan Folke och den 6/10 1892 återflyttar de till Götgatan 48 då föräldrarna, Johan och Lilly, flyttat till Norrmalmstorg 4.
Vinner Walter burskap som borgare 1893.
Folke insjuknar och dör på Sofiahemmet den 10/12 1898 av var i lungorna orsakat av mässling med påföljande lunginflammation. (begr. på Norra begravningsplatsen i Solna, omr 3, nr 85). Lilly Bäckström beskriver i sin dagbok hur Folke försämrats och lagts in för operation på Sophiahemmet den 7 december. Föräldrarna upplever att de bemötts illa på sjukhuset. Folke avlider kl 1 på natten den 10 december.

1894 blir Walter delägare i faderns tobaksfabrik W:m Hellgren & Co (Götgatan 48).
1889 köper Walter 10 aktier á 1000 kr i Münchenbryggeriet av bankdirektör André Oscar Wallenberg.
Kring år 1900 intresserar sig Walter för utbyggnaden av fastigheter i Nynäshamn och av järnvägen Stockholm – Nynäshamn. Många av dessa affärer har han tillsammans med grosshandlaren och barndomsvännen, svågern Anton Bexelius.
Ledamot av Borgerskapets äldste sedan 1906.

Några av Walters många uppdrag någon gång mellan 1900 och 1935

Medlem av Stockholms köpmanklubb 1900 och av dess nämnd 1906.
Walter blir styrelsesuppleant i Münchens bryggeriaktiebolag (Torkel Knutssonsgatan 2) 1902 och 1904-1910 är han ordinarie styrelseledamot tillsammans med blans andra ungdomsvännen, bankofullmäktige,  Carl Adolf Weber.
Aktiebolaget Silos (Skeppsbron 22) inköper och uppför förvaring för spannmål. Walter Bäckström och Carl Adolf Weber sitter i styrelsen.
Aktiebolaget Saltsjöqvarn (Skeppsbron 22) bedriver kvarnrörelse. I styrelsen Walter Bäckström och Carl Adolf Weber.
Ölands nya cementaktiebolgbolag styrelseledamöter Walter Bäckström och Carl Adolf Weber. Idkar jordbruk och cementtillverkning vid Lovers bruk I Södra Möckleby socken. Kontor: Malmtorgsgatan 4 i Stockholm och i Degerhamn.
Aktiebolaget Stockholms Handelsbank (Kungsträdgårdsgatan 2 B). Louis Frenckel (verkställande direktör) Walter Bäckström suppl.
Fastighetsaktiebolaget Thea (Götgatan 57, senare Folkungagatan 6 A) Skall inköpa fasta egendomar för att uthyra, bebygga eller försälja dessa. Styrelsen bestod av grosshandlaren Anton Bexelius, grosshandlaren Walter Bäckström och magistratsekreteraren K W Herdin (f. 1854, d. 1940).
Svenska Emissionsaktiebolaget (Stockholm 10). Skall grundlägga och utvi9dga industriella och kommersiella företag. I Styrlesen Walter Bäckström m.fl.
Aktiebolaget Pumpseparator (Drottninggatan 66) Idka tillverknning och försäljning av mjölkseparatorer. Styrelsen: Walter Bäckström, Herr P R Norberg (f. 16/4 1863) m.fl.
Skäggs aktiebolag Driva avkastning på Gotland (jordbruk). Styrelsen bestod 1912 av Walter Bäckström, Assessor Axel von Oelreich och direktör P R Norberg.
Södertörns fastighetsbolag (Karlavägen 19, Norström). Skall i Södertörns villastad och Nynäshamn förvärva tomter och uppföra bostäder för uthyrning eller försäljning. Styrelse 1912 var f.d. kanslisekr. Gustaf Norström, grosshandlare Walter Bäckström och grosshandlare Anton Bexelius.
Aktiebolaget Nynäs villastad, (grundat 1899) kontor i Nynäshamn samt Centralpalatset i Stockholm. Syftet är att försälja och köpa tomter, uppföra och försälja villor. I styrelsen: Walter Bäckström, G. Norström,  kapten Lagergren och friherre O. Rappe
Nya aktiebolaget engelska ångsågverket (tryck på länk för att se företaget) (kontor St. Nygatan 41) Tillverkning och försäljning av cigarrlådor. Styrelse 1912 var Mauritz Björklund (vd), Walter Bäckström och Anton Bexelius.
Munktells Mekaniska Verkstads aktiebolag (Eskilstuna) Driva mekanisk verkstads- och gjuterirörelse i Eskilstuna.
Styrelse 1920 Walter Bäckström, Theodor Jeansson (vd), Wilhelm Qvartfort, dir. Otto Rooth, grosshandlare Karl Karlsén, disp. Allan Gillqvist (suppl) och överingenjör Ernst Thunberg.
1912 är han styrelseledamot i AB Förenade Svenska Tobaksfabriker tillsammans med broder John.

Vice ordförande i Grosshandlarsocietetens deputerade 1927,

Ledamot av Jakobs församlings kyrkoråd 1906-1922.
Ledamot av Folkskoledirektionen 1910-1916.
Ledamot av direktionen för H.K.H Prins Carls inrättning för fattiga barn,
styrelseledamot för Stockholms Stads Brandkontor och Norra Frivilliga Arbetshuset.
Ledamot av Bemedlingskommissionen 1925.

 

1899 flyttar familjen till den nybyggda fastigheten vid Birger Jarlsgatan 24. (kv. Sperlings Backe 21).

Brev från Walters hustru Ellen till Arthur på Julita
Stockholm 22/4  1899

….Våning har vi nu kan jag tala om, Birger Jarlsgatan 24, nytt hus med alla nutidens beqvämligheter tillika med ett herrligt läge åt solsidan. Hyran betydlig, rummens antal 7 med kök etc. Du har roat dig de sista dagarna hörde jag. Roligt i Sköfde? Jag tackar på förhand för äggen. Alla helsar.   Ellen

 

 

 

De kommer att bo där i tre år.
Mellan 1927 och 1968 hade Arvid Nordquists handelsföretag butik i bottenplanet.

 

 

1902 låter Walter arkitekten Lars Johan Lehming rita Villa Klippan som Walter låter uppföra i Saltsjöbaden (Svartviksringen 9, Saltsjöbaden 138). Familjen flyttade aldrig dig och fastigheten såldes kring 1915. På granntomten, 138 A (Lyckebo),  bodde Einar och Märtha Adlerstråhle som var nära vänner till Walter Bäckström. Märtha (f. von Oelreich) var uppvuxen på Julita.

 

De flyttar efter faderns, Johan Bäckströms död 1902, in i dennes fastighet vid Västra Trädgårdsgatan 11 A. (Tel: 79 99) (kv. Jakob Större 17). Inflyttningen sker i oktober 1902. Walter erhåller lagfart för fastigheten den 7 september 1903.

 

Fastigheten inköptes av Johan Bäckström 1898 av greve Magnus Brahe och genomgick då vissa ombyggnader. 1912 lät Walter Bäckström genomföra flera ombyggnader bland annat av fasaden. Walter och Ellen kommer att bo där till 1923. Greve Nils Brahe bor kvar i huset till sin död 1907.

 

 

 

 

 

 

Torsdagen den 24 december 1908 skriver Aftonbladet:
Igår afton kl 11 avgick ”Hertiginnan Maria”, Nynäsbolagets nyförvärvade ångare för den nya traden Nynäs – Riga för första gångenfrån Nynäs till Ryssland. Bland de närvarande märktes kanslisekreterare Nordström samt grosshandlarna Bexelius och Bäckström vilka är intressenter i de olika Nynäsbolagen och nu rest dit för att övervaka avfärden.

 

Fartyget Hertiginnan Maria fick ej statligt stöd för passagerartrafik så efter 1910 blev det endast godstransporter. Fartyget gick i regelbunden trafik till Riga men ibland även till Holland och England. Natten mellan 1 och 2 oktober 1911 förliste fartyget utanför Hollands kust. Fartygets besättning på 15 man omkom.

 

 

 

 

År 1912 går 49 svenska tobaksfabrikanter ihop och bildar AB Förenade Svenska Tobaksfabriker där Walter och brodern John blir styrelseledamöter. Företaget har ett aktiekapital på 18 430 000 kronor fördelat på 184 300 aktier.

Den 1 juni 1915 införs statligt tobaksmonopol och familjen Bäckströms verksamhet inom tobaksindustrin är över. Flera tidigare medarbetare från den gamla privata svenska tobaksindustrin övergår i Svenska Tobaksmonopolets tjänst. Dock icke Walter eller John och inte heller någon från den Ljunglöfska snusfabriken.

Walters fru Ellen skriver till hans bror Arthur på Julita den 18 feb 1915:
Walter har besvärliga tider inom affärerna, kriget etc.
Walter söker nya utvägar och nya affärsmöjligheter och söker även nytt boende och bekläder sedan tidigare en rad styrelseposter.

Brev från Ellen till Arthur 4/10 1916:
Walter far omkring och söker en liten jordlapp, men hittills förgäfves, det är alltid något, som inte är bra, vanligen för mkt att kosta på, utsugna och det hela dåligt. ……….. min make for med bil nyss till Munktell, sedan till Skäggs, återkommer om Söndag”.

Den 26/10 1916 skriver Walters fru Ellen till Arthur på Julita:
Walter väljer gård på landet och tycks nu ha fått det bestämt. Tullinge blir vårt nya hem. Du vet något om platsen i fråga, då ju Disa är vår närmaste granne. Walter är nöjd och naturen som vi få njuta lär vara sällsynt fager. Måtte nu vi kunna lägga i skötet af denna fagra plats ett enkelt hem med färger och möbler sådana att det bildar ett helt”.
Disa som nämns i brevet är gift med Stafs von Post och tidigare grannar till Arthur Bäckström då von Post under många år bodde på godset Äs i Julita. Disa och Staf var 1916 nyinflyttade i fastigheten Stafshäll i Tullinge.

Ur brev från Märtha Adlerstråhle (f. von Oelreich) till Arthur den 27 oktober 1916:
”Jag ser idag i tidningen att Walter köpt Tullinge. Jag afrådde egendomsköp för dem ty det är Ellen som blir sittande der ensam – och nu med hennes genomgående ordentlighet kommer att nöta ut sig der. Hon har ju så mycket att göra här i staden så hon har ej haft tid helsa på mig under 2 månader”. Märtha är född och uppvuxen på Julita gård  och ungdomsvän till hela familjen Bäckström.

Ur brev från Märtha till Arthur den 11 november 1917:
” Jag var igår uppe hos Ellen (blef förvånande nog emottagen). Hon var rätt kry tyckte jag. De hade fått ritningarna till blifvande corps de logis på Tullinge. Ej trefligt tyckte jag – och det tyckte Ellen också. Synd att människor som kan ha råd och tillfälle att ordna åt sig som de vilja ej få göra det trefligt och vackert. Ellen var ledsen åt alltihop, ville ej bygga utan bo i en flygel så länge för att se hur det skulle trifvas och det tyckte jag var bra förståndigt”.
Walter köpte Tullinge gård 1916 men familjen flyttade aldrig dit. Han sålde gården 1922 till Ingenjören Ragnar August Waldemar Claesson.

Tulllinge gård

 

 

Det Munktellska äventyret

Walter ser att den mekaniska industrin är på frammarsch och 1:a världskriget skyndar på utvecklingen.
Tillsammans med två tidigare företagsledare inom tobaksindustrin samt Otto Roth köpte Walter upp aktiemajoriteten i Munktells i Eskilstuna.

Den 13/5 1916 var det ordinarie bolagsstämma på företaget Munktells mekaniska verkstad AB i Eskilstuna. Ett konsortium bildat av direktör Otto Roth, Stockholm, direktör Theodor Jeansson, Djursholm, grosshandlare Walter Bäckström, Stockholm och direktör Wilhelm Qvarfort, Karlskrona och de har övertagit aktiemajoriteten.

Jeansson, Bäckström och Qvarfort kom alla från ledande positioner inom AB Förenade Svenska Tobaksfabriker men hade efter Tobaksmonopolets införande 1915 lämnat tobaksindustrin. I Eskilstuna kom den nya ledningen att kallas ”Tobaksmonopolets folk”.
Styrelsen blev:
Walter Bäckström, grosshandlare
Otto Roth, direktör
Theodor W Jeansson, verkställande direktör
Wilhelm Qvarfort; direktör
Karl Karlzén, grosshandlare
Allan Gillqvist, disponent (suppl)
Ernst Thunberg, öfveringejör (suppl)

Jeansson kom innan dess från Carl Blomquists tobaksfabrik i Oskarshamn, Bäckström från W:m Hellgren & Co och Qvarfort från Rubens tobaksfabrik i Karlskrona.

Från 1916 till 1920 kom dessa att tillsammans med ingenjör Josef Berglund utgöra företagets ledning. Walter Bäckström, Roth och Jeansson bildade ett arbetsutskott med säte i Stockholm. VD blev Jeansson. Som platschef i Eskilstuna utsågs kamrer Allan Gillqvist som hade erfarenhet från verkstadsindustrin.

Det nya arbetsutskottet saknade erfarenheter från verkstadsindustrin men inledde snabbt en expansionsplan där man räknade med kraftigt ökad försäljning på grund av det pågående första världskriget.  Man genomförde nyemissioner och ökade aktiekapitalet till 1 350 000 kr fördelat på 1 350 aktier.

Nästan omedelbart krävde ledningen en stark ökning av produktionen. Då lokalerna ej räckte till beslöts den 28/6 1916 att ofördröjligen bygga en maskinverkstad vilken blev klar och besiktigad 2/8 1917.

Vid årsskiftet 1917/1918 skrev man: ”Beträffande exporten…. Så föreligger enligt samstämmiga uppgifter som Ledningen inskaffat, stor sannolikhet för, att, när de hinder, som nu försvåra exporten, blifvit undanröjda, försäljningarna skola blifva avsevärda”

Så blev det dock ej utan några månader senare började man inskränka arbetstiden i verkstäderna. Planer på att sälja lokomotiv till Ryssland stördes av oktoberrevolutionen 1917. Inköp av tomter och andra företag satte Munktell i skuld till bankerna.

Redan 1919 började planerna slå slint och konjunkturerna blev sämre bland annat på grund av fredsslutet. Den höga inflationen gjorde även att siffrorna såg bättre ut än vad de verkligen var. Walter hade också placerat sin son Sten på ledande befattning inom verksamheten. Sten kallade sig disponent och hade sedan flera år tidigare visat tecken på psykisk ohälsa.

Företaget gjorde konkurs men rekonstruerades så småningom dock utan de forna tobaksfabrikörerna

Fastigheten Tullinge Gård säljer Walter till ingenjören Ragnar August Waldemar Claesson som får lagfart den 7 februari 1923.

Den 1 juli 1923 har Walter auktion på delar av hemmet på Västra Trädgårdsgatan inför utflyttningen. Broder Arthur är där och handlar.

Den 11 december 1923 säljer Walter fastigheten vid Västra Trädgårdsgatan till Fastighetsaktiebolaget Tre Länkar (Odd Fellow orden) där han själv är medlem i logen Holmia. Köpebrev utfärdat den 11 december 1923 och lagfarten utfärdas den 17 december 1923.
Köpesumman var 765 000 kr. Odd Fellow har sedan dess fastigheten men har gjort en del ombyggnader för att passa deras verksamhet.

 

 

Familjen flyttar i oktober 1923 till Hjorthagsvägen 11 (kv. Kornetten 4, nuv. Erik Dahlbergsgatan 11) på Östermalm.
Under 30-talet blir Walter tilltagande sjuklig med känningar i knän och rygg.
Han har en hel del styrelseuppdrag och gör en del aktieinvesteringar.

 

 

 

 

 

 

 

Den 6/10 1924 får han lagfart på bostadsfastigheten Johannesgatan 6 (kv. Torkan 11, byggd 1854) nära Johannes kyrka. Oklart varför han köper den men behåller den till sin död 1945. Möjligen en investering. Värderad till 136 000 kronor vid bouppteckningen.
Vice värd för fastigheten är gasverksarbetaren Lars Oscar Ericsson (f. 19/7 1894) boende på adressen.

År 1932 avlider Walters yngre bror Richard genom självmord i Karlskrona.
År 1933 avlider Walters äldre bror John och dennes hustru Elin, boende på Torstenssongatan på Östermalm.

 

Kring 1933 flyttar Walter, Ellen och sonen Sten in i en lägenhet på Grev Turegatan 38. Sten flyttar i mitten 1930 -talet till Skäggs gård på Gotland.

I ett brev från Ellen den 8 december 1933 till Arthur på Julita skriver hon om inflyttningen i den nya lägenheten.

”Sten går som en god tomte och packar upp alla våra lårar där han återfinner hela vårt hem. … Gud signe den pompen!”.

 

 

 

 

Grev Turegatan 38, hörnet av Linnégatan.

 

Den 9 oktober 1937 flyttar de till Birger Jarlsgatan 35 för att senare, kring 1940, flytta till  Nyströms sjukhem, Birger Jarlsgatan 41 som drivs av sjuksköterskan Nanny Alice Nyström, f. Eld 2/12 1898.

 

 

Walter skaffar sig ett kontor på Kungsgatan 32. (närmaste porten på bilden).
Kring 1938 anställer han den 70 – åriga Zerlina Hallström som privatsekreterare. Hon ersätter den nyligen avlidna sekreteraren Axelina Broberg (8/10 1874 – 12/7 1938) som under många år varit i tjänst hos Walter.

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1941 avlider Walters bror Arthur på Julita. Arthur har under flera år haft en vacklande hälsa och sköts av en anställd sjuksköterska, syster Margret. Walter upplever det som om sjuksköterskan hindrar folk att besöka Arthur och Walter vänder sig till advokat för att få kontakt med Arthur.

 

Walter och Ellen flyttar i början av 1945 till Linnégatan 7, Östermalms sjukhem, där de bor till sin död.

 

 

 

 

 

 

Walter avlider 80 år gammal den 20/8 1945 i stroke på Östermalms sjukhem och är begravd på Norra begravningsplatsen (omr 3, N:r 85).
Ellen avlider i lunginflammation den 2/7 1946 och är begravd i samma grav.

 

 

 

Cigarrlåda specialgjord för Walter Bäckström. Engelska Ångsågverket låg på Henriksdalsberget och tillverkade cigarrlådor. Walter var styrelseledamot i företaget.

 

 

 

 

 

 

Vid bouppteckning efter Walters död ser man att han förutom inventarierna på Linnégatan 7 hade magasinerat inventarier hos Freys Express, Birger Jarlsgatan 102 och Freys Express, Grev Turegatan 11. Utöver det så fanns det inventarier i hans kontor på Kungsgatan 32.
Han efterlämnade ett stort antal värdepapper bland annat i Svenska Statens försvarsobligationer och Tyska Rikets internationella obligationer från 1930.

Efterlämnade aktier var från bland annat Stockholms Enskilda Bank, Bultfabriken AB, Militärekiperings AB, AB Saltsjöqvarn, Ångfartygs AB Gotland, Allmänna Svenska Utsädes AB, AB Nordiska Kompaniet, AB Svenska handelsbanken och AB Svenska Amerika Linien.
Av testamentet framgår att Walter och Elin önskar att fröken Zerlina Hallström skall företräda dödsboet vid bouppteckningen. Svenska Handelsbankens notarieavdelning företräddes genom fullmakt av bankombudsmannen Vilhelm Rodius (denne kommer långt senare dömas för ett bestialiskt mord på en annan bankkund)

Vid bouppteckningen efter Elin företräddes bouppteckning även denna gång av Zerlina Hallström och Vilhelm Rodius.

Sonen Sten var ej närvarande vid någon av bouppteckningarna.

Elin efterlämnade 318 840 kronor varav i enlighet med testamentet utbetaldes till:
Zerlina Hallström    2 000 kronor
Walters brorsdotter, Elly Magnusson (f. Bäckström) 10 000 kronor
Släktföreningen Bexelius  10 000 kronor
20 st. syskonbarn fick 2 000 kronor var

 

 

Fabrikskopplingar
Hellgren, W:m & C:o
Hamburgercigarrfabriken, Knut Ljunglöf j:r
Cigarr- och Cigarrettfabriken Aladdin, Stockholm
Brinck, Hafström & Co
Frisk & C:o

Aktiebolaget A.T. Barkmans Snusfabrik

Förenade Svenska Tobaksfabriker

 

Personkopplingar:

Anton Bexelius
Zerlina Hallström
Viktor Hermelin
Vilhelm Rodius

Källor:

Kyrkböcker från Maria, Katarina, Oscar, Hedvig Eleonora och Jakobs församlingar
Arbetet vid svensk verkstad: Munktells 1900 – 1920        Lars Magnusson    Arkiv förlag   1987
Odd Fellow     hemsida
Stockholms rådhusrätt, bouppteckningsavd, Rotel 1, E1: 376 (1945), sid 3444, Walter Bäckström
Stockholms rådhusrätt, bouppteckningsavd, Rotel 1, E1: 398 (1946), sid 2651. Elin Bäckström
Sveriges dödsbok 1830 – 2020       Sveriges Släktforskarförbund
Saltsjöbaden                    Magnus Ullman
Handelskammarhuset      Holger Rosman   1933

 

 

 

Walter Bäckström på fabrikens bakgård

 

 

Walter Bäckström. Direktör vid Degerhamns Masugn.