Bäckström, Sten Johan Anton

Sten Bäckström var son till Walter och Elin Bäckström.

Han föddes i Maria Magdalena församling i Stockholm den 13/8 1891.
1902 flyttar han med föräldrarna till Västra Trädgårdsgatan 11.

År 1917 flyttar han till Eskilstuna för att arbeta på Munktells där pappa Walter är styrelseledamot.
Walter och två andra tidigare tobaksfabrikörer inköpte aktiemajoriteten i Munktells. Det lyckades inte Sten så bra i arbetet.
Den 13/7 1922 skriver hans mor Ellen till Arthur på Julita:
“Sten… är utan plats och får lemna sitt lilla hem med den ohälsa han har att dra på”.

1927 åker han till Skäggs gård på Gotland som ägdes av det 1905 bildade bolaget Skäggs aktiebolag där pappa Walter var styrelseledamot. Stens uppdrag är då att träffa förvaltaren och få ordning på gårdens skötsel.

I ett brev skriver hans mamma Ellen den 18/5 1927 till Arthur i Julita:
“Anton är en originel personlighet, går mycket sin egen väg och hör ej hvad andra säga i många fall”.

Han blev styrelseledamot och disponent under många år Gotlands största lantgård, Skäggs gård, i Väskinde.

Sten Bäckström beskrivs som en originell man som såg sig själv som skaparen och höll tidvis långa monologer från sin balkong på gården.
Efter hans död 1966 uppstod en arvstvist då det sades finnas en oäkta son till Sten Bäckström. Arvet gick till Allmänna Arvsfonden förutom lösöret som enligt testamentets önskemål fördelades på släktingar.

Han avled den 29/9 1966 och var då folkbokförd på Skäggs 2:1, Väskinde på Gotland. Han titulerades disponent.
Han begravdes i familjegraven på Norra begravningsplatsen i Solna (omr 3, N:R 85)

Fabrikskopplingar
Hellgren, W:m & C:o

 

 

 

Huvudbyggnaden på Skäggs gård i Västkinde

 

De tidigare arbetarbostäderna på Skäggs gård