Bäckström, Richard

Johan Richard Bäckström föddes den 18/11 1868 i Katarina församling i Stockholm.
Son till Johan och Lilly Bäckström.
Gick 1880-1882 i privat skola

Bodde i firmans fastighet Götgatan 48 och flyttade 1892 med föräldrarna till Norrmalmstorg 4.

Blev underlöjtnant vid livregementets husarkår.
År 1896-1902 bodde han och hustrun, Emy Reutersköld, med barnen på Wäsby gård nära Julita.
Sonen RAGNAR Johan Axel, f. 3/10 1896 i Julita.
Sonen ÅKE Johan Rickard, f. 28/4 1899 i Skövde
Rickard och Emy hade gift sig den 28/10 1895.

I hushållet fanns då:
Hushållerskan Anna Karolina Nilsson, f. 1859 i Kalmar
Pigorna Augusta Matilda Andersson, f.1879 i Julita
Karolina Elisabet Bjerkén, f. 1875 i Skövde
Elsa Albertina Karolina Jönsson, f. 1879
Ester Dorotea Dahlgren, f. 1878 i Skövde
samt stallknekten Karl Herman Lundquist, f. 1884 i Adolf Fredriks församling, Stockholm

Richard ärvde godset Steninge utanför Sigtuna av fadern år 1902 dit han flyttade den 6/4 1902 från Väsby, men sålde det vidare redan 1905 till brukspatron Albert Lindström, tel: Norrsunda 3, Steninge.
Hustrun Emy avled på Steninge den 25/2 1903 i hjärtförlamning.

Rickard flyttade vidare till Tunarps säteri i Västergötland vilket han köpte 1903.
Under Rickard Bäckströms ägarskap genomfördes stora förändringar på gården som då fick se sina glansdagar. Han lät bygga en kraftstation som elektrifierade huvudbyggnaden, ladugården och stallet. Han lät även uppföra ett klocktorn som ritats av Carl Milles halvbror, arkitekten Evert Milles. Vidare uppfördes ett kupolhus för vagnar och med skåp för arbetarnas kläder. Den ännu befintliga trädgården anlades också under hans tid.

Han gifte om sig den 5/10 1909 med Betsy Hill (f. 6/11 1877).
De fick sonen Johan STIG som föddes den 17/6 1913 i Göteborg Vasa församling. Richard donerade medel till en ny dopfunt i Sandhems kyrka då sonen skulle döpas. Den 5/8 1918 blir Stig överkörd och dödad i samband med stenarbete under trädgårdens anläggande. Stig ville åka med på stenlasset men kusken sade nej men då gav Richard sitt tillstånd. Han är begravd i familjegraven på Sandhems kyrkogård.

Tunarp såldes 1928 till Konrad Billing. 1932 brann huvudbyggnaden ned.

Rickard och Betsy flyttade till egendomen Vik i Karlskrona.

Byggnadsritningar till Villa Vik fastställdes av drätselkammaren i november 1888.
På platsen som var en avstyckning från farmen Lorentzberg lät grosshandlare Gustaf Ohlsson(1849-1921) uppföra en sommarvilla till sig och familjen samt en uthusbyggnad med plats för stall, vagnsbod, drängkammare och en liten lägenhet för kusken. Kusken Lars Månsson var skriven i staden på samma adress som familjen. På Vik bodde däremot en trädgårdsdräng med familj permanent. Gustaf Ohlsson dog den 17 mars 1921 och i oktober 1921 såldes huset och inventarierna på auktion p.g.a. konkurs. Ryttmästare Richard Bäckström med hustru Betsy flyttade in i villan 1927. De kom från Sandhem i Skaraborg tillsammans med sin chaufför Karl Karlström och dennes hustru som flyttade in i chaufförsbostaden. Betsy Bäckström dog 1952 och efter henne övertog enligt en uppgift Hjalmar Karlsson villan.

I början av 1932 beskrivs att Richard fått svimningsanfall och faller handlöst på golvet. Betsy skriver till svågern, Arthur Bäckström, att Richard blivit dövare, nedstämd och isolerar sig alltmer.

Johan Rickard avled den 19/9 1932 genom att skjuta sig i hemmet i Karlskrona. Han begravdes den 25/9 1932 på Sandhems kyrkogård i Mullsjö (kv. 7, n:r 179-184)

Betsy Bäckström avled 1952 och är begraven i familjegraven på Sandhems kyrkogård i Mullsjö.

RAGNAR gifte sig den 10/10 1930 med Sigrid Augusta, f. 10/2 1901 i Umeå.
1970 bodde de vid Sturegatan 31 i Stockholm och då Ragnar avled den 30/7 1978 var de boende på Kronobergsgatan 17 i Stockholm.
Vid sin död den 19/2 1990 bodde Sigrid vid S:t Eriksgatan 22 på Kungsholmen.

ÅKE Johan Rickard, f. 28/4 1899 i Skövde, sedermera direktör. var vid sin död den 1/11 1959 boende i Johannes församling i Stockholm. Han är begravd den 29/11 1959 i familjegrav på Sandhems kyrkogård i Mullsjö. (kv. 7 n:r 179-184)

Fabrikskopplingar

W:m Hellgren & Co

 

 

 

Carl Axel, Emy och Ava Reuterskiöld

Emy och Richard Bäckström

 

 

Steninge slott

Steninge

 

 

Den vänstra fastigheten är Villa Bäckström. Uppförd 1904 för löjtnant Richard Bäckström vid Vasagatan 14 (kv. Björken 10) Fastigheten hade 10-12 rum.

På baksidan byggdes ett stall 1905-06 som 1913 byggdes om till bostadshus. Lennart Torstensson gatan 7 (kv. Björken 2)

 

 

 

 

Tunarps säter. Richard med anställda.

 

Stig Bäckström (1913-1918)                          Familjegraven i Sandhem

 

 

Wik i Karlskrona

 

 

 

Fastigheten Wik brann ned hösten 2019