Cantzler, Carl Henrik

Carl Henrik Cantzler föddes den 19/11 1791 och avled den 6/3 1861.

Han var son till hovrättsrådet Johann Friedrich Cantzler (1762-1828) och dennes maka Marie Spalding (1770-1854).

Han gifte sig den 29/10 1817 med sin kusin, Sofia Magdalena Cantzler (30/3 1799, d. 17/3 1891), dotter till grosshandlaren Thomas Canzler.

De fick barnen:

Maria Sofia, f. 1817, d. 1862. Gift med läkaren Fredrik Tholander

Carolina Charlotta, f. 1820, d. 1877. Gift med brukspatron Benedicks, 2:a

Henrik Wilhelm,f. 1823, d, 1907. Grosshandlare

Herrman Gottlieb, f. 1826, d. 1902. Han blev bruksdisponent.

Carl Fredrik August,f. 29/11 1829, d.14/8 1864, ogift, barnlös.
Han blev brukspatron, grosshandlare och konsul. Duktig amatörmålare.

Axel Leopold, f. 19/6 1832, d. 30/6 1875. ogift, barnlös
Han blev konstnär, skulptör, landskapsmålare

Oscar Johan, f. 20/3 1844, d. 27/10 1921. Konstnär

 

Carl Henrik Cantzler var i sex år handelsbokhållare hos grosshandlaren Spalding i Stralsund. Efter det arbetade han som bokhållare hos grosshandlaren Bogislaus Rullman i Stockholm. År 1816 fick han burskap som grosshandlare i Stockholm.

Den 1 september 1824 fick han kommerskollegiets tillstånd att driva tobaks- och snusfabrik.

Carl Henrik avled 1861 och i av bouppteckningen från 1862 framgår att han ägde fastigheterna n:r 1 & 2 i kvarteret Västergötland och fastigheten n:r 10 i kvarteret Ormen större.

 

Carl Henrik Cantzler och hans hustru är begravda i familjegraven på Solna kyrkogård.
Solna kyrkogård, kv. 4, nr. 213

 

Fabrikskopplingar
Cantzler & Co

 

                                                                                                   Sofia Magdalena (1799 – 1891) målat av Nordgren 1835.
Bilden har ställts till förfogande av Dag Sundewall.