Hallström, Celina (Zerlina)

Celina Augusta föddes den 6/5 1868 i Storkyrkoförsamlingen som barn med okända föräldrar. Moderns ålder uppges vara 29 år boende på Baggensgatan 9.

Några år senare uppges hennes mor vara bagardottern Johanna Maria Rosalia Walldén (f. 9/3 1839, d. 8/1 1912 i Sala).
De bor då på Kindstugatan 6.
Modern får ett barn till Hedvig Sofia (f. 15/10 1871 i Stockholm, d. 18/5 1878 i Sala i lungsot) med okänd fader.
Hon flyttar 1874 till Sala där hon gifter sig med handelsidkaren Anders Johan Hallström ( f. 4/12 1835 i Romfartuna, d. 30/3 1902 i Sala).
Under 1875 kommer hennes båda barn dit och får då efternamnet Hallström. (Kring 1880 skrivs Celina med efternamnet Dahllöf i kyrkoboken, namnet finns endast vid detta tillfälle)

Anders och Rosalia får den gemensamma sonen Bror Johan Bernhard,( f. 13/2 1876. d. 30/12 1955). Han blir sedermera bryggerimästare i Bodafors.

Celina flyttar i november 1887 till Stockholm och bosätter sig då på Stora Gråmunkegränd 6 (konditor Landelius fastighet)

 

1891 bor hon på Klarabergsgatan 23 och skrivs då som mamsell.
1892 bor hon på Tunnelgatan 17
December 1892 till december 1893 bor hon på Grev Turegatan 4
December 1893 flyttar hon till Kungsgatan 9 och arbetar som sömmerska
1894 – 1895 bor hon på Jakobsgatan 9 och arbetar som sömmerska

1901 – 1902 bor hon på Grev magniigatan 11 och skrivs då som handelsbiträde
1911 bor hon på Hökens gata 6 och arbetar som handelsbiträde

1917 – 1920 bor hon på Engelbrektsgatan 20
1920 – 1923 bor hon på Karalavägen 57 och är då kassörska och flyttar sedan vidare till Grev Turegatan 9 och arbetar fortfarande som kassörska och bor där till 1926.

Kring 1938, vid 70 års ålder,  får hon anställning som privatsekreterare hos grosshandlare Walter Bäckström och arbetar på hans kontor på Kungsgatan 32.
Hon är enligt testamenten från Walter Bäckström och Elin Bäckström utsedd som bouppteckningsman och skrivs i dessa dokument som Zerlina Hallström.

Hon avlider den 7/12 1953 och bor då på Torstenssongatan 15. Hon skrivs då som f.d. privatsekreterare.

Hon begravs den 14/12 1953 på Skogskyrkogården, avd. 1, kv. 34 K, n:r 22550

 

 

Personkoppling:

Walter Bäckström