Paulin, Hans

Hans Paulin föddes den 4 maj 1753 i Palstorp i Tuna socken (Södermanland).
Han var son till Nils Larsson (1712 – 1767) och Maria Hansdotter (1717 – 1797). Han flyttade i tidig ålder till Stockholm där han och Johan Brandberg 1785 övertog ett privilegium att spinna tobak.Han erhöll senare anställning hos tobaksfabrikören Per P:son Helin.

Han avled i Jakobs försanling den 15/2 1813.

Fabrikskoppling:

Brandberg och Paulin

Helin,