Helin Pettersson, Petter

Ort: Stockholm

Enligt resolution av den 25 oktober 1784 övertog traktören Petter Helin Pettersson (f. 1736) det privilegium som ursprungligen gavs till Johan Hoving 1699.

Han inköpte fastigheten vid Regeringsgatan jämte verktyg och inventarier av konkursboet.
Reda 1774 hade han övertagit värdhuset Claes på hörnet vid Roslagsgatan i Stockholm.

Petter Helins far var spegelfabrikören och grosshandlaren Petter J:son Helin.
Petter Helin Pettersson hade ofta Bellman som gäst på värdhuset och Bellman skrev bönedikten ”Till P. Helin om en kardus tobak, den 21 augusti 1789”.
Petter Helin satsade hårt arbete på tobaksfabriken och kring år 1800 och 20 år framåt var det vid sidan om Anna Dimander & Sons fabrik stadens största och ett tag även Sveriges största.

År 1800 redovisar Helin en inkomst på 8.000 rdr som kom från tobaksfabriken och andelar i Falu koppargruva. Petter Helin var under en tid ordförande i tobaksfabrikssociteten och ryttmästare vid Stockholms borgerskaps kavalleri samt kyrkvärd i S:t Jacobs församling.
Vid mogen ålder ingick han äktenskap med Lona Lidman (f. kring 1771) som var dotter till bergsrådmannen Anders Lidman i Falun.
Petter Helin avled barnlös 1813 och efterlämnade en ansenlig förmögenhet om 168.808 rdr bko.

Vid hans fabrik tillverkades röktobakskarduserna:

Panama
Luftballongen
Svart Husar
Elephant
Röda Rosen
General Gates
Blå Bröder
Svarta Gubben
Lilla Kulan

samt snussorterna:

Hamburg Carott
Malen Kist Carot
Tonkay Snus

Petter Helin hade i företaget upptagit sin bror Joseph Helins två söner, Petter Josephson Helin och(f.1780, d. 1842) och Jospeh Helin. Joseph Helin avreste till London för att aldrig mer höras av. Petter Josephson Helin övertog den 17 december 1813 företaget i kompanjonskap med svågern, tobaksfabrikören Simon Petrus Renberg, vars spinneri då uppgick i Helins. Vid den tiden anställdes en ung magasinsbetjent, Jacob Fredrik Ljunglöf, som där under åtta års tid kom att skaffa sina första kunskaper inom tobakstillverkningen.
Ironiskt nog var det bland annat Ljunglöfs företag som senare utkonkurrerade Helin.
Simon Renberg avled 1821 endast 43 år gammal och då fortsatte Petter Josephson Helin ensam företaget. Renberg efterlämnade 70.697 rdr bko.

1830 var företaget beläget i kvarteret Asplunden n:r 79 vilket var en sjötomt vid Garvargatan på Kungsholmen. Fastigheten hade han köpt 1820 av fabrikören Christopher Eichhorn och Petter Josephson Helin bosatte sig där med hustrun Maria Elisabeth f. Lindberg, tre döttrar, tre söner, en hushållerska, fem pigor, en kusk, en gårdsdräng, en trädgårdsdräng och en betjänt.
En av döttrarna, Oktavia Vilhelmina, f. 6/12 1831, d. 25/11 1914, gifte sig den 30 november 1850 med Gustaf Otto Probus af Sillen, f. 1817 i Stockholm.

I början av 1840-talet minskade tillverkningen betydligt tillföljd av framgångarna för de Ljunglöfska och Hellgrenska fabrikerna.
Kort före sin död 1842 hade Helin köpt en egendom på Ladugårdslandet i hörnet av ”Jacob Bergsgränden och Grefve Thuregatan” i kvarteret Sperlingens backe n:ris 2,3,4 och 5 med tillhörande plantag och torklador taxerad till 26.300 rdr bko och fabriken flyttades dit.
Området är idag hörnet av Birger Jarlsgatan och Grevturegatan.

Fabriksredskapen bestod av spinn- och rullbord, tre karvhintzar, en kardusslagningsmaskin, fyra tobakspressar, en kistpress och en snuskvarn.
Jacob Fredrik Ljunglöf värderade råtobakslagret till 1.170 rdr bko, samt 250 lispund tobak av 1742 års skörd till 500 rdr bko.
Efter det att skulderna betalats erhöll änkan och sex barn endast 293 rdr bko.
Företaget upphörde och Johan Hovings privilegium hade då funnits i 143 år.

Personkoppling:

Paulin, Hans