Schmidt, Herman

Theodor August Ludvig Wilhelm Herman Schmidt föddes i Wahren, Mecklenburg-Schwerin den 16/8 1820. Han var gift sedan 13/12 1852 med Helena Carolina Böös (dotter till rådman Lars Böös) född i Karlshamn den 11/4 1822.

De bodde i fastigheten No. 18 i området Europa 3 vilken även ägdes av Herman Schmidt.

De hade barnen:

Marie Louise, f. 12/5 1854

Therese, f. 19/9 1855

Thekla Alvina, f. 8/10 1856

Ida Carolina, f. 19/9 1857

 

Herman blev tobaksfabrikör och grosshandlare. År 1874 utnämndes han till kejserlig tysk konsul i Karlshamn. På den posten efterträddes han av sin svärson Wilhelm August Ludwig Reuter som var gift med Herman Schmidts dotter Marie Louise.
Då den första svenska allmänna kommunallagen utfärdades 1862 bildades stadsfullmäktige. Herman Schmidt invaldes där den 1/1 1863 och kvarstod till sin död 1882. Från 1878 var han fullmäktiges vice ordförande.

 

Herman Schmidt avled den 29/12 1882 av åderförfettning i hjärtat

Helena Carolina avled den 15/4 1888 av organiskt hjärtfel

 

Fabrikskoppling:

Kröger, Johan och Grandell, Nils

 

 

Källor:

Kyrkobok från Karlshamns församling

Carlshamniana 2011       Årsbok från Föreningen Karlshamns museum