Stangenberg, Gustaf Magnus

Gustaf Magnus Stangenberg föddes i Karlskrona 14/11 1796.

Han gifte sig med Fredrika Dorothe Schyberg (f. 28/10 1797 i Stockholm)

Gustaf arbetade i Stockholm först vid Helins tobaksfabrik och därefter hos Jacob Fredrik Ljunglöf. Gustaf Magnus gifte sig med Fredrika Dorothea Schyberg.

När barnen föddes bodde familjen vid Regeringsgatan 26 (kvarteret Spektern n:r 1) i Stockholm. Gustaf arbetade då som bokhållare på tobaksfabrikör Petter Helins företag. Petter Helin inköpte fastigheten vid Regeringsgatan år 1783 och då familjen Stangenberg bodde där ägdes den av änkan Lona Helin (f. 1760).

Familjen flyttar under 1830-talet till Karlskrona där Gustaf startar tobaksfabrik. Då Handelssocieteten i Karlskrona omorganiseras 1847 till en gemensam fabriks- och hantverksförening blir Gustaf Stangenberg dess förste ordförande. På ett möte i Stockholm den 23 maj 1850 då hantverksförordningen diskuterades var G. Stangenberg representant för Karlskrona. År 1860 avsade han sig befattningen som Fabriks- och hantverksföreningens ordförande och han efterträddes av kopparslagarmästaren Johan Bergdahl.

Gustaf var musikaliskt intresserad och i hans hem höll musiksällskap till.

I en artikel om Karlskrona musikhistoria skrivs:

”Stangenbergs hus, där det hela gick av stapeln finns vid Kyrkogatan 16. Tobaksfabrikör G. F. Stangenberg var en kulturellt intresserad man. Vid den tiden var han nog relativt välbärgad. Tobaksfabrikationen var inne i en byggnad på gården och byggnaden finns än idag. Det tillhörande bostadshuset mot gatan verkar nu vara delvis ombyggt.
Som vi kan se ur programmet måste där ha funnits 4 pianoforten. Då var det 2 elever som samsades om varje piano när uvertyren till Trollflöjten exekverades. Det måste ha varit en märklig tilldragelse bara att titta på för publiken – Det kan tilläggas att Stangenberg fick en dotterdotter, Malin, som ofta framträdde som sopransolist i oratorier m.m. Hon var född 1867 och avled 1953, ogift.
Tobaksfabrikationen fick senare stor konkurrens. Byggnaderna på Kyrkogatan gick till försäljning 1894 och blev inte längre i samma släkts ägo”.

 

Gustaf Magnus avled i en ålder av 65 år och 7 månader den 14/6 1862 i hjärnhinneinflammation.

Fredrika avled den 14/8 1881 av ”hög ålderdom”  (83 år 9 månader 17 dagar)

 

De hade barnen:

 

Svante Magnus f. 30/10 1823 i Stockholm

Gustaf Robert f .4/6 1825 i Jakobs förs. Stockholm , studerade i Lund sedan 1842. Kammarskrivare i Kungl. Flottans civilstat

Frans Herman    f.  23/11 1827 i Jakobs förs. i Stockholm, d. 9/1 1900 Handlanden i Stockholm
Frans intogs på Danvikens hospital (sinnessjukhus) den 24/11 1890 för vård och underhåll och avlider där den 9/1 1900. Enligt Danvikens hospitals inflyttningsbok var Frans kunskap i kristendom God och han var ledig till äktenskap.

 

 

Svante Magnus (Mosse) gifte sig den 20/5 1864 med Karolina Sofia Holmer (f. 39/6 1842)

De hade barnen:

Gustaf Magnus Edvard (f. 18/3 1865, d. 1913) Kammarskrivare Kongl. Carlskrona Amiralitet

Elin f. 7/4 1866, d. 1951

Malin f. 14/8 1867, d. 1953 Var sopransolist

Knut John f. 11/3 1869, d. 1952

Anna Ottilia, f. 1872, d. 21/2  1880 i en ålder av sju år och nio månader av hjärnhinneinflammation.

Svante avled i en ålder av 71 år den 27/11 1894 i hjärtmuskelinflammation och njurbäckeninflammation.

Karolina Sofia avled den 10/11 1922

 

 

 

 

Fabrikskoppling:

Stangenberg, G.M.

 

 

Källor:

Karlskrona musikhistoria   Om Gustaf Winroth   2011

Kyrkoböcker  Karlskrona, Jakobs och Katarina (Danviken)  församlingar.

Fastighetsregistret i Stockholm  1675 – 1875

Karlskronas Stads Historia          red. Janrik Bromé           1934