Kröger, J. och Grandell, N.

Ort: Karlshamn

Handelsmännen Johan Kröger (d. 1747) och Nils Grandell (d. 1753) erhöll den 17 november 1725 tillstånd att anlägga ett tobaksspinneri i Karlshamn. Under 1740-talet drevs det av Nils Grandell  och med Sven Thorn och Jonas Sunesson som medintressenter. I 1757 års fabriksberättelser heter företaget Nils Grandells Änka & Co.

Johan Kröger var gift med Catharina Winge. De hade bland andra sonen Carl Kröger, f. 1711 som blev präst i Vinslöv och riksdagsman för prästeståndet.

Den 17 maj 1759 övertogs företaget av Grandells svärson, Handelsmannen Peter Bergman, Olof Ohlsson d.ä. och Sunessons änka. De ägde varsin tredjedel av företaget. Den 15 februari 1764 köpte handelsmannen Olof Ohlsson hälften av Peter Bergmans andel för 2.666 dlr.

Från 1767 ägdes företaget av Olof Ohlsson d.ä. (11/3 ? 1725  i Växjö – 1804) två tredjedelar av företaget och Johan Sunessons änka ägde en tredjedel. Då Johan Sunessons änka avled  inköpte han hela rörelsen en 25 augusti 1770. Olof Ohlsson hade 1766 låtit bygga den senare kallade Skottsbergska gården i Karlshamn. Olof Ohlsson d.y. avled 1826 och fem år efter hans död övertogs gården av handelsmannen Adolf Johan Skottsberg (1792 – 1879) som tidigare varit bodbetjänt hos Ohlsson som fem år efter Olof Ohlsson d.y.

Olof Ohlsson d.ä. var en av Karlshamns mest framgångsrika affärsmän och hade studerat i Sverige och även utrikes. År 1759 inropade han Petrefors järnbruk vilket namnändrades till Olofström. Den 5 maj 1783 upptogs sonen Olof Ohlsson d.y. (d. 1826) till delägare i firman som då fick namnet Olof Ohlsson & Son. Efter 1796 låg tillverkningen nere en längre tid. Olof Ohlsson d.y. ärvde efter faderns död gården. I 1816 års fabriksberättelse nämns att företaget genom köpekontrakt den 11 november 1815 överlåtits på firman Santesson & Bodell. Det var brukspatronen på Granefors Bruk i Asarum,  Berndt Olof Santesson (1783 – 1843) och handlanden Sven Leonard Bodell som erhöll privilegium den 16 januari 1816.

Sven Bodell och hans hustru Johanna Christina Areschoughs (f. 15/3 1800) son Johan August Bodell (f. 7/7 1823) gifte sig med Peter Dahls dotter Mariana Beata Dahl (f. 21/1 1828)

Den 31 juli 1826 övertog Sven Bodell ensam firman och efter hans död ingick änkan Johanna Areschough äktenskap med handlanden Joh. Niklas. von Bergen (26/6 1792 – 25/1 1838). I ett utslag från rådhusrätten anges de som ”delägare uti numera upplösta fabriksbolaget S. Bodell, ägare S.L. Bodell”. Efter von Bergens död 1838 fortsatte änkan rörelsen tillsammans med styvsonen handlanden Johan Fredrik Peter von Bergen (f. 7/7 1816) vilket stadsfästes genom privilegium av den 10 april 1840.

Den 6/3 1846 erhöll  handelsbokhållaren Johan August Bodell, son till Johanna Christina von Bergen i hennes första äktenskap tillstånd att överta fastigheten vid Ågatan 47 inklusive fabriksinventarierna till ett belopp av 3.333 rdr bko. Köpekontraktet upprättades den 2/1 1846. Företaget, fastigheten och inventarierna,  gick dock i konkurs och inropades på offentlig auktion den 24/11 1852 för 2.500 rdr. Inköpare var Herman Schmidt (16/9 1820 i Tyskland – 1882).

Fabriken brann ned till grunden 1865 men byggdes upp omedelbart på annan plats. Den 20/3 1874 överlämnades företaget till Herman Schmidts svärson, konsul Wilhelm Ludvig August Reuter (10/10 1844 i Güstrow i Mecklenburg Vorpommern – 3/6 1901 i Karlshamn) som var gift sedan 1877 med Marie Louise Schmidt (1854 – 1936). Efter makens död 1901 övertog Marie Louise Reuter den 22 juli 1901 företaget som inlöstes 1915 av det nybildade Svenska Tobaksmonopolet.

Det Kröger-Grandellska privilegiet hade då funnits i 190 år och tycks vara det tredje längsta i den svenska tobakshistorien. Förelegat hade under 1790-talet endast tillverkat spinntobak men övergick snart till snus- och kardustobakstillverkning.  Under Wilhelm Reuters tid återupptogs spinntobaks- och cigarrtillverkning. Efter 1878 tillverkades endast snus.

 

 

Personkoppling:

Herman Schmidt

Reuter, Wilhelm