Reuter, Wilhelm

Wilhelm August Ludwig Reuter föddes den 10/10 1844 i Güstrow, Mecklenburg-Schwerin. Död 3/6 1901.

Han invandrade till Karlshamn 1865 och blev bokhållare i Herman Schmidts firma. Han gifte sig den 13/10 1877 med dennes dotter Marie Louise Schmidt. De bosatte sig i Herman Schmidts fastighet.

De hade barnen:

Elin, f. 11/10 1878, d. 12/8 1927

Hans. f. 28/1 1880, blir kapten, d. 3/2 1954

Karin, f. 1/1 1889, d. 14/3 1933  gymnastikdirektör

Knut Herman Theodor, f. 24/5 1891. d. 22/8 1941, ingenjör

Vid svärfaderns död över tog Reuter tobaksfabriken och drev den fram till sin död 1901 då den drevs vidare av hustrun Marie Louise. Wilhelm Reuter var under många år ledamot av Karlshamns stadsfullmäktige och under en period även ledamot av hamnkommissionen.  Han efterträdde sin svärfar som kejserlig tysk vicekonsul 1883.

 

Wilhelm Reuter avled den 3/6 1901 bara några veckor efter sista barnets födelse.

Marie Louise avlider den 25/12 1936 i Kungsör.

Fabrikskoppling:

Kröger, J. och Grandell, N.

 

 

Källor:

Kyrkobok från Karlshamns församling

Carlshamniana 2011       Årsbok från Föreningen Karlshamns museum