Gode, Abraham H.

Ort: Norrköping

Johan Gode (1743-1822) fick 1781 hallrättens tillstånd att driva snus- och kardustillverkning i Norrköping. År 1798 upphörde fabrikationen men återupptogs 1809. Några månader före sin död måste han avträda sin egendom till borgenärerna, trots att staten uppvisade 14.710 rdr i tillgångar mpt 9.509 rdr i skulder.

Tobaksfabrikationen övertogs av sonen Johan Israel Gode (1798-1832) och efter dennes död av brodern ”föredetta sergeanten vid Östanstångs kompani av första Livgrenadierregementet”, stentryckaren Abraham Henrik Gode (21/1 1803 i S:t Johannes Nrkp-6/12 1881 i S:t Olai Nrkp). Abraham Gode erhöll transportprivilegium den 11 juli 1833. Den ringa rörelsen nedlades 1833.

Abraham Gode bodde i sin egen fastighet i kvarteret Svärdet tillsammans med sin syster Johanna Charlotta, f. 28/10 1797 i S:t Olai Norrköping, d. 1895.

Abraham Gode avled den 6/12 1881 i hjärtförlamning på Stadens sjukhus.

 

I sitt testamente från 1881 donerade den barnlöse Abraham ett kapital, vars årliga ränta, sedan donationsbeloppet 1922 uppgått till 100.000 kr att disponeras för välgörande ändamål.

Abraham och hans syster Johanna är begravda på Norrköpings södra kyrkogård, avd. 17, kv. 1