Ekman, Daniel

Ort: Norrköping

 

Daniel Ekman (1682-1753) erhöll den 3 april 1740 privilegium på ett tobaksspinneri i Norrköping ”dock att ej annat därstädes spinna låta än inrikes växta blader”. Under 1740 hade han ännu inte påbörjat någon tillverkning och hallrätten meddelar då ”att, ehuru han har tillgång på folk och verktyg dertill, så felar honom blader”. Den inhemska tobaksodlingen var vid denna tid otillräcklig och hallrätten ansåg att han inte skulle få igång någon fabrikation ens om han fick tillgång till  provinsens samlade tobaks skörd.

Genom privilegium av den 17 januari 1743 erhåller han tillstånd att få förarbeta även utländsk tobak. Han s medintressenter var den förmögne handels- och rådmannen Sven N:son Ridder (1704-1762), Sven N:son Sporrong, Johan Bohman Pettersson (1708-1791), Nils Löthström och Petter Grijsell. Rörelsen gick under namnet firma Daniel Ekman och C:o. Efter Ekmans död 1753 ändrades företagsnamnet till Tobaksspinneriet Svenska Örn, Daniel Ekmans Sterbhus och Co. Tillverkningsuppgifter finns till den 31 december 1798 men spinneriet tycks varit igång till den 31 december 1800.