Kjellman,A., och Svensson, A.

Ort: Göteborg

Handelsmännen Anders Kjellman och Anders Svensson drev med hallrättens tillstånd från 1798 en snustillverkning i Göteborg. Den 5 maj 1800 anmäldes  att bolaget upphört och att Kjellman ensam ansvarade för affärerna. Den ringa rörelsen upphörde 1801.