Kjellberg &C:o

Ort: Göteborg

Den stora handelsfirman J.A. & C.F. Kjellberg & Co grundades 1810. Bland annat drev man segelduksväveri, såpsjuderi och ättiksbruk. Den 20 januari 1819 fick man hallrättens tillstånd att tillverka kardustobak.

Vid den tiden innehades firman av bröderna Jonas Anders (1788-1877) och Carl Fredric (1789-1850). Den ringa tobakstillverkningen upphörde 1825.

 

Produkt:

Chinesen