Schander, Carl K.

Carl Schander var en synnerligen aktiv företagare i Växjö under senare delen av 1800-talet.

Carl Constantin föddes den 8 oktober 1828 i Växjö som son till snickarmästaren Magnus Schander (1794 – 1884) och hans hustru Maria Helena Lindqvist (1794 – 1865 )
De hade barnen:

Ingrid Christina, f. 1822
Gustava Cecilia, f. 1825
Maria Lovisa, f. 1827
Carl Constantin, f. 1828
Mathilda Sofia, f. 1830
Fredrika, f. 1832
August Edvard, f. 1835

Samtliga barn födda i Växjö.

 

År 1853 flyttar Carl in i kvarteret Unaman 74 och kallades då handlanden. 1859 gifter han sig med Julia Amalia Evelina Skoog (f. 30 juli 1832 i Karlshamn). De bosätter sig i kvarteret Unaman 76 för att 1866 återflytta till nr. 74 i samma kvarter. Där bor även brodern, handlanden August Edvard, med familj. Carl Schander blir ägare till fastigheten Unaman 74.

De får barnen:

Gustava Maria Julia, f. 29/5 1861
Anna Mathilda Amalia, f. 16/11 1862
Clara Constantia, f. 3/11 1864
Carl Olof Magnus, f. 22/2 1867
Signe Christina, f. 7/11 1868
Ester Fredrika, f. 29/10 1870
Johan Edvard, f. 4/9 1872
Gabriel Constantin, f. 22/5 1875

1868 grundade han tillsammans med bokhandlaren C.G. Södergren Wäxiö tändsticksfabrik. Södergren lämnade dock bolaget redan efter några år. Carl Schander försålde 1887 fabriken till Warrens tändsticksfabriksaktiebolag. Han kvarstod som disponent till 1891 då denna befattning övertogs av Knut Johansson. Warrens tändsticksfabrik blev en av landets störts och exporterade huvudsakligen till Indien och England. Fabriken sysselsatte 350-400 arbetare och produktionsvärdet var 400.000 kr per år vid sekelskiftet 1899/1900.
1872 anlades Vexiö mekaniska verkstad av Carl Schander och tillbyggdes och utvidgades år 1875. Anläggning såldes till fabrikören men C. Hansen men återköptes av Carl Schander som 1891 bytte bort verkstaden till hr Ljungqvist.
Den 22 januari 1876 utsågs fullmäktige till Vexiö ränte- och kapitalförsäkringsanstalt och där invaldes då handlanden C. Schander.
I samband med konsolideringen blev C. Schander ledamot av direktionen.
I Skånes enskilda banks afdelningskontor återfanns Fabrikören C. Schander som ledamot av styrelsen.
Då Växjö i slutet av 1870-talet saknade sunda arbetarbostäder och bostäder för mindre bemedlade lät sångerskan Christina Nilsson, grefvinna de Casa Miranda, hålla en konsert i domkyrkan 1877 vars intäkt blev grundplåten i en fond för uppförande av arbetarbostäder i staden. Donationen förvaltades av handlanden C. Schander. Schander satte in pengarna 1888 på Skånes Enskilda bank och utgjordes av 14.154; 36 kr. I samband med detta ställdes fonden under drätselkammarens förvaltning. Innan fonden tillräckligt förränta sig föreslog C. Schander 1891 att del av avkastningen skulle lämnas som ”hyresbidrag åt ordentliga, nyktra och välfrejdade handtverkare och andra arbetare eller deras änkor”. Då flera i stadsfullmäktige reserverade sig mot förslaget, då det ej sammanföll med givarinnans önskemål sköts beslutet på framtiden. Slutligen 1902 beslöts att bygga bostäder på södra delen av ”lilla Skjutshagen” men ritningarna ogillades av stadsfullmäktige och ännu 1904 hade inget bygge kommit igång. (Norrvidinge Härad, 1908)

1879 inköpte Carl Schander Gårdsby säteri 10 km norr om Växjö och lät även köpa upp granngårdar och utveckla jordbruket. Gården kom att inneha 526 tunnland åker, 491 tunnland äng och 2450 tunnland skog.
Efter Schanders död såldes gården 1901 till häradshövding Johannes Nilsson, bror till sångerskan Kristina Nilsson.

Genom val i december 1862 kom handlande C. Schander in i stadsfullmäktige.
Han kom att sitta där i en rad omgångar:
1863-1866
1867-1870
1871-1874
1875-1878
1879-1882
1883-1886
1887-1890
1891-1894
1895-1898 (avliden 1898)

Hustrun Julia avlider den 20/7 1895 av akut skörbjugg och Carl avlider den 14/3 1898 av hjärnblödning. Båda var skrivna på fastigheten Unaman 3 i Växjö vilken ägdes av Carl Schander.
Carl är begravd på Tegnérkyrkogården, kv. L i Växjö. I samma grav är Carls båda föräldrar begravda.

Fabrikskopplingar
Schanders snusfabrik

 

Gårdsby säteri, inköpt 1879 av Carl Schander.

 

Sångerskan Christina Nilsson på Gårdsbybesök strax före Carls död 1898.