Saurén, Hugo Emil

Hugo Emil Saurén föddes 1860 i Finland och avled 1927.
Han var till yrket arkitekt.
Han var gift med dottern till Frans Andreas Henrik Klärich som drev Tollander & Klärich tobaksfabrik i Helsingfors.
Den 19 maj 1889 övertog Hugo Saurén ledningen för tobaksfabriken som den 1 januari 1897 ombildades till aktiebolag.

1913 bildas ett svenskt dotterbolag med syfte att starta cigarettillverkning i Sverige.
År 1915 inträder Hugo Saurén som firmatecknare för Tollander & Klärich i Södertälje tillsammans med sin måg,
P-O Holsti.

Fabrikskopplingar
Tollander & Klärich