Schanders snusfabrik

Ort: Växjö

Handlanden Carl Konstantin Schander (1828 – 1898) drev 1863-1883 snustillverkning och tidvis även cigarrtillverkning i Växjö. Enligt boken ”Norrvidinge härad, 1908” och boken Växjö stads historia del II drevs fabriken fram till början av 1870-talet vilket är en felaktig uppgift.
Efter en brand i Växjö föreslog doktor Ekeroth i stadsfullmäktige att en tändsticksfabrik skall anläggas i staden. Handlanden Carl Schander och bokhandlaren C.G. Södergren lät 1868 i kompanjonskap anlägga Växiö tändsticksfabrik. Till en början tillverkades enbart fosfortändstickor. Tändsticksfabriken drevs ensam av Carl Schander mellan 1871-1887 då den försåldes för 40 000 pund till ett engelskt bolag som i sin tur överlät den till A.B. Förenade Svenska Tändsticksfabriker. Det är oklart om tobakstillverkningen skedde i tändsticksfabrikens lokaler eller om de hade egen fastighet. 1922 brann större delen av tändsticksfabriken ned.
C. Schanders snusfabrik tillverkades cigarrer och snus av svensk tobak till en ej obetydlig mängd. enligt ”Norrvidinge härad”.

 

Fabriksberättelser från snusfabriken:

1863 hade fabriken fem arbetare över 18 år som tillverkade 20 000 skålpund snus till ett värde av 12 000 kronor.

1864 hade fabriken totalt tio anställda varav åtta var pojkar under 18 år. Man tillverkade såväl snus som cigarrer.

1868 rapporterar man att bemanningen består av en mästare och tre manliga arbetare över 18 år mantalsskrivna vid fabriken och åtta manliga arbetare över 18 år som ej är mantalsskrivna vid fabriken. Produktionen är 50 000 skålpund snus till ett värde av         25 000 kronor samt cigarrer till ett värde av 10 000 kronor. 30 kronor betalas i skatt.

1870 rapporterar man att bemanningen består av en mästare och två manliga arbetare över 18 år. Produktionen är 50 000 skålpund snus till ett värde av 25 000 kronor. 20 kronor betalas i skatt. Företaget benämns Schanders snusfabrik.

1880 rapporterar men två manliga arbetare över 18 år och tillverkningen uppgår till 40 000 skålpund snus till ett värd av 20 000 kronor. 20 kronor betalas i skatt. Tillverkningen sker med handkraft.

1883 rapporterar men två manliga arbetare över 18 år och tillverkningen uppgår till 20 000 skålpund snus till ett värd av 10 000 kronor. 20 kronor betalas i skatt. Tillverkningen sker med handkraft.

 

C. Schander satt även under många år i stadsfullmäktige.

Personkoppling
Carl K. Schander
C.G. Södergren

 

Källor:

Norrvidinge härad        1908

Växjö stads historia del II      P.G. Vejde      Växjö 1942

De tände en eld          Walter Loewe  Arne Jansson  Carl Magnus Rosell   Swedish Match  1997

Svenska Tändsticksfabriker        Arne Tjeder      1978

Hantverkare och fabriker inom svensk tobakshantering 1886 – 1915           Erik Angelin  1950

 

 

 

 

 

Växjö tändsticksfabrik. Oklart om cigarrtillverkningen bedrevs i dess lokaler.